Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Gmina Ochotnica Dolna zawarła z Atende Industries porozumienie na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w ramach Klastra Energii Zielone Podhale. W ramach inicjatywy przygotowane zostanie pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł. Docelowo z nowego systemu będą mogli korzystać wszyscy członkowie klastra, w tym mieszkańcy i inne podmioty z regionu.

 

freeimage_haakGmina Ochotnica stawia na inteligentną energetykę

W Gminie Ochotnica powstał m.in. Klaster Energii Zielone Podhale, w ramach którego prowadzone są działania mające na celu poprawę stanu środowiska, jakości powietrza, bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmacniania lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. W Gminie zainstalowanych jest około 700 instalacji prosumenckich, a jej rozwój ukierunkowany jest na zwiększanie efektywności energetycznej oraz świadome zarządzanie energią elektryczną. Działania prowadzone wspólnie z Atende Industries przyczynią się do zwiększenia świadomości Władz Gminy oraz jej mieszkańców dotyczącej produkcji i zużycia energii. Będą również prowadziły do większego wykorzystania zielonej energii oraz pomogą w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłych inwestycji.

- Jestem niezwykle zadowolony, że firma Atende Industries wybrała właśnie klaster w Ochotnicy do testowania swoich ultranowoczesnych i inteligentnych rozwiązań. Sam montaż opomiarowania i wdrożenie oprogramowania przebiegło niezwykle sprawnie i co najważniejsze działa i już przynosi efekty! Wreszcie jesteśmy w stanie dokonywać bardzo złożonych analiz zużycia i produkcji energii elektrycznej w naszych obiektach. Wreszcie mamy intuicyjne i precyzyjne narzędzie do predykcji i bilansowania energii - mówi Tadeusz Królczyk, Wójt Gminy Ochotnica Dolna.

Rolę koordynatora prac zapewnia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

- Celem działań każdej zorganizowanej społeczności energetycznej jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych odbiorców energii przy zachowaniu określonych standardów jakości jej dostawy. Aby zrealizować taki scenariusz – szczególnie pożądany obecnie - niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego poziomu obserwowalności sieci tj. możliwości monitorowania i bilansowania energii na wyróżnionym obszarze oraz możliwości sterowania istniejącymi tam źródłami, odbiorami, magazynami energii oraz wybranymi elementami infrastruktury sieci dystrybucyjnej - mówi dr hab. inż., prof. AGH Zbigniew Tadeusz Hanzelka. - Technicznym początkiem tych działań jest licznik energii, im bardziej „inteligentny”, tym większe są pozytywne efekty jego pracy. Prace pilotażowe realizowane w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu KlastER finansowanego przez NCBiR pokazują, że w gronie dobrze współpracujących partnerów można z powodzeniem wdrażać w praktyce innowacyjne koncepcje. Jestem przekonany, że funkcjonujący obecnie system w nieodległej przyszłości obejmie znacząco większą liczbę punktów pomiarowych oraz przyniesie Gminie jej mieszkańcom konkretne, mierzone w złotówkach korzyści.

 

Inteligentny licznik i platforma do zarządzania energią

W ramach współpracy Atende Industries dostarczyło i zainstalowało w jednostkach samorządowych i obiektach użyteczności publicznej 27 inteligentne liczniki z systemem operacyjnym Phoenix-RTOS. Urządzenia różnią się od tradycyjnych tym, że umożliwiają działanie na nich aplikacji do zarządzania energią oraz ścisłą od integrację z platformą chmurową do zarządzania energią. Pozwala to na przekazywane parametrów pomiaru energii elektrycznej praktycznie w czasie rzeczywistym (np. z rozdzielczością minutową) oraz użycie tych liczników do komunikacji z innymi urządzeniami zainstalowanymi po stronie odbiorcy (np. magazynami energii, inwerterami PV). Licznik pełni funkcję asystenta energetycznego, co znacząco usprawnia zarządzanie klastrem energii w sposób, który pozwala na precyzyjne dostosowanie podaży energii do lokalnego zapotrzebowania i wprowadzenie prawdziwie efektywnych taryf dynamicznych.

- Platforma besmart.energy powstała jako odpowiedź na potrzeby rozwijającej się energetyki obywatelskiej. Jest to system, który służy do zarządzania energią w ramach wspólnoty energetycznej. Pozwala nie tylko na rozliczanie użytkowników wspólnoty (np. spółdzielni energetycznej), ale przed wszystkim służy do optymalizacji wykorzystania energii dostępnej lokalnie. W obecnych, kryzysowych czasach, rozwój wspólnot energetycznych przestaje być domeną wizjonerów i naukowców, a staje się realną potrzebą. Cieszę się, że Gmina Ochotnica Dolna wspólne z AGH wypracowują rozwiązania, które mogą stać się referencją dla innych gmin w Polsce – podkreśla Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Atende Industries.

 

Źródło: atende.pl; fot.: freeimage / haak