Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Do 25 października 2022 r. można składać oferty w ramach postępowania PGE Dystrybucja pn.: Modernizacja i adaptacja wież telekomunikacyjnych na potrzeby budowy sieci LTE450 (POST/DYS/OZ/LZA/17414/2022).

 

camva10 października 2022 r. PGE Dystrybucja Oddział Zamość ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych zlokalizowanych na obiektach spółki. Jest to kolejny etap prac związanych z ich dostosowaniem na potrzeby budowy sieci LTE450. Wcześniej zakończony został już etap inwentaryzacji i ekspertyz własnych wież telekomunikacyjnych spółki.

 

Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie: PGE Dystrybucja S.A./PGE Dystrybucja S.A. O. Zamość/Wydział Zamówień

Nazwa postępowania: Modernizacja i adaptacja wież telekomunikacyjnych na potrzeby budowy sieci LTE450

Numer postępowania: POST/DYS/OZ/LZA/17414/2022

Tryb postępowania zakupowego: negocjacji w formule otwartej

Termin składania Wniosków: 25.10.2022 roku do godz. 11:00

Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia: 

 • Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja oraz adaptacja wież telekomunikacyjnych stanowiących własność Zamawiającego, wraz z przygotowaniem dodatkowej infrastruktury technicznej celem dalszej ich eksploatacji w ramach świadczenia usług łączności specjalnej sieci LTE450 na terenie działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. w podziale na:
  − Część nr 1: 12 obiektów w Oddziale Białystok
  − Część nr 2: 13 obiektów w Oddziale Białystok
  − Część nr 3: 9 obiektów w Oddziale Warszawa
  − Część nr 4: 9 obiektów w Oddziale Warszawa
  − Część nr 5: 8 obiektów w Oddziale Skarżysko-Kamienna
  − Część nr 6: 5 obiektów w Oddziale Lublin
  − Część nr 7: 11 obiektów w Oddziale Zamość
  − Część nr 8: 10 obiektów w Oddziale Rzeszów
 • Celem każdej Części jest modernizacja oraz adaptacja wież telekomunikacyjnych dla potrzeb instalacji oraz uruchomienia urządzeń radiowych sieci LTE450, w tym:
  − opracowanie Dokumentacji Technicznej w zakresie adaptacji lub modernizacji i adaptacji (w zależności od potrzeb) wież telekomunikacyjnych,
  − uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń (jeśli wymagane),
  − kompleksowe wykonanie Robót Budowlanych w zakresie adaptacji lub modernizacji i adaptacji (w zależności od potrzeb) wież telekomunikacyjnych,
  − realizacja Prac Remontowych, Rektyfikacji Pionowej, indywidualnie dla części obiektów (jeśli wymagane).

 

Więcej informacji: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/64118/details

 

Źródło: gkpge.pl