Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Do 28 grudnia 2022 r. można składać oferty w ramach postępowania PGE Dystrybucja i PGE Systemy pn.: Zakup i wdrożenie komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług, na potrzeby budowy sieci LTE450 (POST/PGE/W/DZ/00315/2022).

 

canva30 listopada 2022 r. PGE Dystrybucja i PGE Systemy ogłosiły przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług, na potrzeby budowy sieci LTE450:

  • Sieć na potrzeby świadczenia usług pomiędzy węzłami sieci radiowej RAN i węzłami sieci rdzeniowej CORE LTE450 za pośrednictwem infrastruktury pasywnej Zamawiającego (w tym bezpośrednio przez systemy CWDM/DWDM) oraz komercyjnych usług transmisji danych.
  • Sieć Teletransmisyjna LTE z uwagi na jej specyfikę została podzielona na dwie warstwy - opisane w sekcji II.2.4) dla Części I.
  • System pomiarowy, umożliwiający przeprowadzanie testów wydajnościowych (tzw. Service Activation Tests – SAT) oraz zapewniający ciągły aktywny monitoring jakości usług Sieci Teletransmisyjnej LTE, według zdefiniowanych rekomendacji i standardów - opisane w sekcji II.2.4) dla Części II.

 

Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A./Departament Zakupów

Nazwa postępowania: Zakup i wdrożenie komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług, na potrzeby budowy sieci LTE450

Numer postępowania: POST/PGE/W/DZ/00315/2022

Tryb postępowania zakupowego: sektorowe negocjacje z ogłoszeniem

Termin składania Wniosków: 28.12.2022 roku do godz. 14:00

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Sieć Teletransmisyjna LTE450 (typu mobile backhaul - MBH) - Sieć na potrzeby świadczenia usług pomiędzy węzłami sieci radiowej RAN (stacje bazowe) i węzłami sieci rdzeniowej CORE LTE450 za pośrednictwem infrastruktury pasywnej Zamawiającego (w tym bezpośrednio przez systemy CWDM/DWDM) oraz komercyjnych usług transmisji danych, w skład której wchodzą następujące komponenty: Węzły Szkieletowe, Węzły Agregacyjne i Węzły Brzegowe, Źródło Synchronizacji, system nadzoru i zarządzania Siecią Teletransmisyjną LTE450 (System OSS Transmisja) oraz wyposażenie Środowiska Testowego / TestLab.

Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw oraz usług, stanowiące przedmiot zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Opisu potrzeb i wymagań, który stanowi jednocześnie wykaz minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia niepodlegających negocjacjom.

Zamawiający zakłada, w ramach Prawa Opcji, zwiększenie zakresu Przedmiotu Zamówienia, obejmujące m.in.:

  • Dostawa i wdrożenie Źródła Synchronizacji,
  • Dostawa i wdrożenie dodatkowych Węzłów Sieci Teletransmisyjnej LTE450,
  • Zwiększanie liczby Licencji w związku z rozbudową Sieci Teletransmisyjnej LTE450,
  • Dodatkowe Konsultacje Techniczne/Usługa Rozwojowa, z którego Zamawiający będzie mógł skorzystać wielokrotnie w okresie przewidzianym w Umowie.

Szczegóły dotyczące Opcji zostaną opisane w Projektowanych postanowieniach umowy.

Więcej informacji i załączniki: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/66332/details

 

Źródło: gkpge.pl