Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Energa-Operator ukończyła przebudowę 24 km odcinka linii wysokiego napięcia relacji Płock-Sierpc. Realizacja tej inwestycji istotnie zwiększy możliwości dystrybucyjne energii elektrycznej, a także poprawi bezpieczeństwo energetyczne w regionie.

 

freeimage_Ivan_ProleInwestycja realizowana była na terenie gmin: Stara Biała, Gozdowo, Bielsk oraz w gminie i mieście Sierpc. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w wysokości 4,4 mln zł.

Modernizacja linii napowietrznej 110 kV wiązała się z pracami na 89 stanowiskach słupowych i obejmowała m.in. wymianę przewodów na nowe, wysokotemperaturowe oraz dostosowanie linii do pracy przy granicznej temperaturze roboczej +170°C. Pozwoliło to na trzykrotne zwiększenie jej możliwości przesyłowych.

W ramach inwestycji przeprowadzona została również wymiana przewodu światłowodowego na całej jej długości, tak aby był on zgodny z najnowszymi obowiązującymi w Energa-Operator standardami.

 

Działania Energa-Operator

Energa-Operator sukcesywnie korzysta ze środków unijnych, rozbudowując i modernizując swoją sieć dystrybucyjną, w celu zwiększania potencjału przyłączeniowego OZE.

W ostatnich latach Spółka pozyskała łącznie ponad 228 milionów złotych w ramach funduszy UE. Pieniądze te posłużyły m.in. do przebudowy dziesięciu głównych punktów zasilania, a także realizacji siedmiu projektów z zakresu budowy i modernizacji linii na wszystkich poziomach napięć w celu zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE.

Najważniejszym projektem Energa-Operator, prowadzonym z wykorzystaniem środków UE pozostaje obecnie Smart Grid, dzięki któremu sieć średniego napięcia na całym terenie działania Spółki dostosowana zostanie do standardów sieci inteligentnej. Smart Grid umożliwi również wdrożenie nowego systemu zarządzania siecią dystrybucyjną, co pozwoli m.in. na zapewnienie jej stabilnej pracy przy dużej liczbie przyłączonych OZE.

 

Źródło: energa-operator.pl; fot.: freeimage / Ivan Prole