Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Jednym z najważniejszych zagadnień powierzonych spółce przez Grupę PGE jest cyberbezpieczeństwo. Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w Grupie PGE – podkreśla Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy.

 

Szymon Ferens, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy*

Rozmawiała: Izabela Żylińska

 

Od kilku lat o PGE Systemy jest głośno za sprawą projektu LTE450, jaki został Państwu przydzielony. Jednak budowa sieci komunikacji bezprzewodowej dla energetyki, to niejedyne zadanie spółki. Czym jeszcze zajmuje się PGE Systemy?

PGE Systemy jest częścią największej grupy energetycznej w Polsce – Grupy PGE. Jesteśmy dostawcą oraz zajmujemy się serwisem narzędzi i usług IT dla wszystkich spółek Grupy PGE. Nadzorujemy programy długoterminowe, ale działamy też w nadzwyczajnych sytuacjach. Nasze zespoły obsługują jednocześnie około setki inicjatyw na etapie realizacji różnych projektów. Są to strategiczne projekty Grupy, takie jak m.in.: budowa sieci łączności dla polskiej energetyki LTE450, jeden z największych systemów w Europie – Nowy CRM i Billing (NCB), Program Techniczne Zarządzanie Majątkiem Dystrybucyjnym, aż po nowoczesne środowisko biurowe Office 365 z pakietem aplikacji oraz implementacje bezpiecznej strefy wymiany informacji między rozwiązaniami technologicznymi (OT) a informatycznymi (IT).

Dla zobrazowania szerokiej skali i zakresu działań PGE Systemy warto przytoczyć niektóre dane liczbowe. Realizujemy usługi dla 37 spółek z Grupy PGE, ich spółek zależnych, spółek celowych i kilku spółek spoza Grupy PGE, którym świadczymy 163 usługi teleinformatyczne (ICT).

W PGE Systemy realizowane są także projekty związane z rozwojem informatycznym Grupy PGE przy współpracy z firmami jak m.in. Google i Microsoft. Odbywają się szkolenia, zmieniany jest sposób tworzenia aplikacji oraz przechowywania i analizy danych.

Jednym z najważniejszych zagadnień powierzonych spółce przez Grupę PGE jest cyberbezpieczeństwo. Pracownicy PGE-CERT stoją na straży bezpieczeństwa danych, sieci i systemów działających w Grupie PGE. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają certyfikaty i uczestniczą w warsztatach.

Od 10 lat rozwijamy Service Desk i Serwis IT, z których specjalistami najczęściej mają do czynienia pracownicy spółek Grupy PGE. Od początku istnienia Service Desk zarejestrowaliśmy 3 miliony zgłoszeń co daje 20 tysięcy zgłoszeń miesięcznie. Jeżeli chodzi o nasz Serwis informatyczny, to obecnie mamy zarejestrowanych około 26 tys. kont Active Directory i kont technicznych. Natomiast skrzynek pocztowych imiennych i technicznych obsługiwanych przez PGE Systemy jest łącznie ponad 27 tys.

 

Czy można, więc powiedzieć, że odgrywają Państwo kluczową rolę w Grupie PGE? W końcu w XXI wieku energetyka nie może funkcjonować bez digitalizacji.

Odgrywamy bardzo ważną rolę w Grupie PGE. Bez niezawodnego, nowoczesnego systemu łączności operacyjnej i technicznej, którą tworzy PGE Systemy niemożliwa byłaby realizacja Strategii Grupy PGE i jednego z jej filarów, którym są nowoczesne usługi energetyczne. Właśnie takim projektem wspierającym kluczowy cel strategiczny Grupy PGE – świadczenie nowoczesnych usług energetycznych – jest Nowy CRM i Billing (NCB). Umożliwi on przyspieszenie procesów biznesowych i rozliczeń z klientami w oparciu o aktualne dane pochodzące z automatycznych, zdalnych odczytów zużycia energii elektrycznej, a także szeroko rozumianej obsługi klienta.

Kolejnym wyzwaniem realizowanym przez nas w ramach Grupy PGE jest transformacja cyfrowa, czyli wdrażanie najlepszych rozwiązań informatycznych – od analizy dużych zbiorów danych, przez automatyzację, aż po sztuczną inteligencję. Dzięki cyfryzacji Grupa PGE może zoptymalizować koszty, zwiększyć efektywność operacyjną, poprawić zarządzanie, przyspieszyć wzrost i zwiększyć przychody. Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność na nas spoczywa.

 

Jakie działania digitalizacyjne prowadzi obecnie Państwa spółka?

Wszelkie działania digitalizacyjne są mocno wspierane przez Grupę PGE, gdyż ułatwiają zarządzanie pracą oraz umożliwiają pełniejszą kontrolę procesów. Począwszy od strategicznych projektów, jakimi są LTE450 i Nowy CRM i Billing, aż po digitalizację i automatyzację procesów w Grupie PGE oraz zastąpienie dokumentów obiegiem elektronicznym – w ramach e-Archiwum, gdzie każdy dokument papierowy otrzymuje swojego cyfrowego bliźniaka, czyli swój cyfrowy skan. Zajmujemy się także realizacją systemu wspomagającego obieg korespondencji w Grupie PGE, czyli e-Kancelarią. Ta z kolei umożliwia nie tylko wysyłanie i przyjmowanie korespondencji, ale także śledzenie jej i sprawne wyszukiwanie. Aktualnie w systemie e-Kancelaria działa ok. 500 punktów kancelaryjnych, które obsługują miesięcznie średnio około 2 milionów korespondencji.

 

W 2015 roku PGE Systemy powołało specjalistyczny zespół PGE-CERT odpowiedzialny za obsługę incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Czy od ataku Rosji na Ukrainę widzą Państwo zwiększoną liczbę cyberataków na sieć GK PGE w porównaniu do lat ubiegłych? Jakiego typu ataki są najczęstsze?

Po agresji Rosji na Ukrainę PGE-CERT obserwuje zwiększenie liczby ataków związanych z próbami dostarczenia złośliwego oprogramowania głównie za pomocą odpowiednio przygotowanych wiadomości e-mail oraz kampaniami phishingowymi nakierowanymi na wyłudzenie poświadczeń do systemów teleinformatycznych. Jesteśmy ostrożni w upublicznianiu informacji o charakterze liczbowym i wartościowania zagrożeń, z którymi PGE-CERT ma do czynienia w codziennych działaniach operacyjnych, ponieważ zdajemy sobie sprawę o możliwości wykorzystania tego typu informacji w działaniach grup haktywistycznych, cyberprzestępczych do propagacji dalszych ataków ukierunkowanych na zasoby Grupy PGE.

 

Podsumowując, które ze stojących obecnie przed Państwem wyzwań jest uznawane za najważniejsze i największe – budowa LTE450, cyberbezpieczeństwo, utrzymanie SLA świadczonych usług, zarządzanie kosztami, a może inne? Dlaczego?

Każde z wyzwań i projektów są dla nas istotne, ponieważ są wpisane i realizowane w ramach Strategii Grupy PGE, która zakłada transformację zmierzającą do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 roku. Osiągniemy to poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Aby tego dokonać, niezbędny będzie m.in. niezawodny, nowoczesny system łączności operacyjnej i technicznej, którego budowę powierzono spółce PGE Systemy. Jako część Grupy PGE czujemy się współodpowiedzialni ze realizację założeń naszej Strategii. Nasi Pracownicy dbają o zachowanie ciągłości świadczenia usług realizowanych dla naszych Spółek. Rozbudowujemy nowe systemy i nowoczesne usługi energetyczne, jednocześnie pilnujemy zmniejszania długu technologicznego, tym samym dbając o bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie systemów.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

* Szymon Ferens – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Ekonomia, o specjalizacji Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawa i Administracji o kierunku Podatki. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta.
Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach IT i finansowym. Od 10 lat związany w obszarem IT na stanowiskach managerskich. Z branżą energetyczną jest związany przez prawie całą swoją karierę zawodową.
Posiada doświadczenie w procesach restrukturyzacyjnych w obszarze finansowym i IT oraz w budowaniu Centrum Usług Wspólnych. Uczestniczył w opracowywaniu i wdrażaniu strategii IT. Ma również doświadczenie we wdrażaniu w organizacjach systemów klasy ERP oraz bilingowych. Przy zarządzaniu procesami i organizacjami łączy wiedzę finansową i z obszaru IT.
Zasiadał w radzie nadzorczej firmy ZOWER Sp.  o.o., a ostatnio w Radzie Nadzorczej PGE Systemy, gdzie pełnił funkcję Sekretarza.
Od 01.01.2021 r. jest Wiceprezesem Zarządu PGE Systemy S.A. Odpowiada m.in. za projekt budowy sieci LTE450.

 

fot.: freepik / rawpixel.com

 

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy ARTSMART Izabela Żylińska. Więcej w
Regulaminie.