Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

31 marca 2023 r. Energa-Operator ogłosiła postępowanie przetargowe pn.: "N/1/0011/2023 SUKCESYWNE DOSTAWY LICZNIKÓW ZDALNEGO ODCZYTU WRAZ Z MODEMAMI KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ" (2023-24818-153001).

 

canvaPrzedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej do wszystkich Oddziałów Energa-Operator:

 • 946 507 szt. fabrycznie nowych liczników zdalnego odczytu, w tym:
  • 413 602 szt. liczników jednofazowych, dwukierunkowych, wielotaryfowych z zegarem wewnętrznym i profilem obciążenia o następujących parametrach: napięcie odniesienia: 230V, prąd bazowy max 5A /prąd rozszerzony min. 40A
  • 532 905 szt. liczników trójfazowych, dwukierunkowych, wielotaryfowych z zegarem wewnętrznym i profilem obciążenia o następujących parametrach: napięcie odniesienia 3x 230/400V, prąd bazowy max 5A/ prąd rozszerzony min. 80A,
 • 47 352 szt. modemów komunikacji zastępczej GSM do zastosowania w licznikach jednofazowych i trójfazowych,

spełniających warunki techniczne i jakościowe opisane w zał. nr 1 do WZ („Wymagania techniczne”).

W ramach części zamówienia przewiduje się podział na poszczególne części:

 • w ramach części nr 1:
  • zadanie nr 1: zamówienie na liczniki 1-fazowe w liczbie 248 162 szt.,
  • zadanie nr 2: zamówienie na liczniki 3-fazowe w liczbie 319 743 szt.,
  • zadanie nr 3: zamówienie na modemy w liczbie 28 395 szt.,
  • zadanie nr 4: zamówienie na system ekspercki 1 szt.,
 • w ramach części nr 2:
  • zadanie nr 1: zamówienie na liczniki 1-fazowe w liczbie 165 440 szt.,
  • zadanie nr 2: zamówienie na liczniki 3-fazowe w liczbie 213 162 szt.,
  • zadanie nr 3: zamówienie na modemy w liczbie 18 930 szt.,
  • zadanie nr 4: zamówienie na system 1 szt..

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 lata od dnia zawarcia umowy.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Stroną prowadzonego postępowania jest Baza konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Termin składania ofert mija 11.07.2023 r. o godz. 09:00:00.