Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Operator Informacji Rynku Energii zaprezentował stan procesu migracji inicjalnej informacji rynku energii do CSIRE dla punktu kontrolnego 1 na dzień 31 maja 2023 r. Nie jest dobrze.

 

Słabe statystyki rejestracji w Portalu Obsługi Migracji

Na 31 maja 2023 r. wniosek o rejestrację w Portalu Obsługi Migracji złożyło jedynie 67 podmiotów (SE/OSD), co stanowi 15,6% wszystkich podmiotów z koncesją (435), jakie mogą wziąć udział w procesie migracji. Proces rejestracji został zamknięty dla 51 podmiotów, a liczba użytkowników zarejestrowanych do POM wyniosła 106. Więcej informacji dostępnych jest w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej PSE.

Zainteresowanie udziałem w Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii potwierdza badaniu "Status realizacji zadań wymaganych dla wdrożenia CSIRE", jakie przeprowadziła redakcja Smart-Grids.pl. Na 154 ankiety wysłane do OSD w dniu 9 marca 2023 r. zwrotnie nie uzyskaliśmy ani jednej odpowiedzi.

 

Stan migracji na 31 maja 2023 r. Źródło: PSE

wykres

 

Czym jest Portal Obsługi Migracji?

Portal Obsługi Migracji umożliwia wszystkim Uczestnikom migracji przekazanie danych niezbędnych do uruchomienia CISRE zgodnie z wypracowanym standardem opisanym w dokumencie Zakres Danych Migracji CSIRE. Narzędzie pozwala Uczestnikom migracji przekazanie (import) Ekstraktów danych oraz przeglądanie raportów z przebiegu procesu. Ponadto wspiera ich poprzez funkcjonalności: Pomocy, Komunikatów informacyjnych, Powiadomień, a także pozwala na kierowanie zgłoszeń za pośrednictwem Helpdesk.

30 czerwca 2023 r. upływa termin złożenia dokumentu „Formularz rejestracji/aktualizacji Uczestników migracji" przez podmioty zobowiązane do udziału w prowadzonym procesie migracji inicjalnej.

 

Źródło: pse.pl / IZC; fot. canva