Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

20 września 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.

 

canvaZgodnie z dokumentem liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego wyprodukowane i poddane ocenie zgodnościod po 1 stycznia 2024 r., czyli od dnia wejścia rozporządzenia (poz. 1937) w życie, będą mogły być użytkowane przez okres:

  • 15 lat -  indukcyjnych bezpośredniych o mocy nominalnej nie większej niż 30 kW,
  • 12 lat - w przypadku liczników zdalnego odczytu,
  • 8 lat - w przypadku pozostałych liczników.

Do tej pory liczniki zdalnego odczytu były zaliczane do kategorii "pozostałe" i obowiązywał je 8-letni termin zgłoszenia przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności.

 

Źródło: isap.sejm.gov.pl