Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

Fundacja na Rzecz Czystej Energii – operator naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego, ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwaw VIII Konferencji Naukowej z cyklu Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: Stan istniejący i nadzieje na przyszłość Konferencja odbędzie się 6-7 grudnia 2018 r. w Poznaniu w gmachu Instytutu Zachodniego, przy ul. Mostowej 27.

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz inne działające samodzielnie jednostki badawcze: Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pracownia Polityki Energetycznej i Bezpieczeństwa - (Uniwersytet Zielonogórski), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (Akademia Wojsk Lądowych). Wydział Cybernetyki – Instytut Organizacji i Zarządzania (Wojskowa Akademia Techniczna), Instytut Zachodni, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych ( Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) Wśród animatorów przedsięwzięcia nie brak także podmiotów gospodarczych.

Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona, w zakresie wskazanym tematem, zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

Autorom zapewniamy możliwość publikacji dodatkowych tekstów w monografiach tematycznych oraz przekazanie artykułów do punktowanych periodyków z listy MNiSW!!!

Koordynatorzy konferencji:

 • dr Witold Ostant
 • dr inż. Radosław Szczerbowski
 • dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 502 214 500

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 450 zł, natomiast bez publikacji 150 zł dziennie; istnieje także możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji (koszt 200 zł). Zniżki dla doktorantów – cena 400 zł z publikacją! Osoby zainteresowane wyższą punktacją mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 220 złotych za skierowanie publikacji do punktowanego periodyku z listy MNiSW.

Kierownictwo Komitetu Naukowego:

 • prof. UPP dr hab. Jacek Dach
 • prof. UZ dr hab. Piotr Kwiatkiewicz
 • prof. UE dr hab. Agnieszka Ziomek
 • prof. dr hab. Bogusław Jagusiak
 • dr Witold Ostant
 • dr inż. Radosław Szczerbowski, PP
 • dr Robert Sobków

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

 • mgr Marek Skociński

Tematyka:

 1. Panel ekonomiczno-społeczny
  1. Zmiany cen na rynku paliw i energii – przyczyny i konsekwencje
  2. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw energetycznych
  3. Społeczny wymiar energetyki
  4. Konsument na rynku energii
  5. Energetyka a administracja rządowa i samorządowa
 2. Panel logistyczny
  1. Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój
  2. Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych
  3. Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy
  4. Energetyka rozproszona
 3. Panel polityczno-prawny
  1. Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych
  2. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym i makroregionalnym
  3. Energetyka wybranych państw
  4. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych
  5. Regulacja rynków paliwowych i energetycznych
  6. Prawo w energetyce i energetyka w prawie
 4. Panel środowiskowy
  1. Energetyka wobec wyzwań dla środowiska naturalnego oraz klimatu
  2. Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów
  3. Handel i zarządzanie emisjami
  4. Ekologia a innowacje
  5. Edukacja ekologiczna
 5. Panel techniczny
  1. Projekty i technologie
  2. Nośniki energii
  3. Magazynowanie energii
  4. Sprawność i efektywność energetyczna
 6. Panel bezpieczeństwo i obronność
  1. Bezpieczeństwo energetyczne
  2. Energetyka i służby mundurowe
  3. Infrastruktura krytyczna w energetyce
  4. Zarządzanie ryzykiem w energetyce
 7. Panel bezpieczeństwo cybernetyczne
 8. Panel specjalny Energiewende

Więcej na: http://konferencja.fundacjaenergia.pl/