Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska

W dniach 4-5 października 2021 r. w Lublinie w Filharmonii im. H. Wieniawskiego już odbędzie się siódma edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021. Temat przewodni konferencji: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

 

osgTo już 7. edycja OSG!

Już po raz siódmy Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Szczyt. W ramach tegorocznej edycji zamierzamy skoncentrować się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

 

Debaty

Podczas zaplanowanych debat przeprowadzone zostaną dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Temat przewodni Szczytu: Państwo-Gospodarka- Bezpieczeństwo to wspólny mianownik dla wielu inicjatyw, projektów i strategii realizowanych przez Rząd i poszczególne resorty, a tym samym doskonały temat zapewniający niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję na wielu płaszczyznach.

 

Bursztyn Polskiej Gospodarki

W ramach Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021.

 

Szczegółowe informacje: www.osg2021.pl