Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu pragniemy zaprosić Państwa do udziału w 22. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się 24-25 stycznia 2022 r. w Warszawie. Patronem Medialnym Kongresu jest Smart-Grids.pl. Temat przewodni brzmi: „Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce”.

 

powerpolRok 2022 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, implementacją europejskiego zielonego ładu, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, offshore, gaz i wodór. Program najbliższej edycji Kongresu tradycyjnie obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu. W gronie ekspertów pragniemy omówić kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także coraz silniejszej presji legislacji oraz cen surowców na bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenie do udziału: www.powerpol.pl