Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska
Top news aktualności

Ubóstwo energetyczne: stary problem, konieczne systemowe rozwiązania

Grudzień 07, 2021

Wzrosty cen ciepła i energii dotkną wszystkie polskie gospodarstwa domowe, tworząc dla niektórych z nich zagrożenie dla możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. W ostatnich latach nie poświęcono wiele uwagi ubóstwu energetycznemu jako problemowi do rozwiązania, a koncentrowano się wyłącznie na jego politycznych skutkach, proponując odbiorcom finansowe rekompensaty za wzrosty cen. Powstaje pytanie: co dalej?

Czytaj więcej >

Okiem eksperta

Top news technologie

Zakończono rozbudowę Stacji Recław

Grudzień 05, 2021

Stacja 220/110 kV Recław k. Wolina (woj. zachodniopomorskie) pozytywnie przeszła próby napięciowe i została przekazana do eksploatacji. Nową rozdzielnię 220 kV w stacji elektroenergetycznej Recław zbudowały PSE. Obiekt połączony jest z rozdzielnią 110 kV należącą do Enei Operator.

Czytaj więcej >

Wideo & podcast

Top news wydarzenie

22. Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2022

Grudzień 06, 2021

W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu pragniemy zaprosić Państwa do udziału w 22. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, który odbędzie się 24-25 stycznia 2022 r. w Warszawie. Patronem Medialnym Kongresu jest Smart-Grids.pl. Temat przewodni brzmi: „Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce”.

Czytaj więcej >

Patronaty medialne