Breaking news
PILNE! 1 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ✍️ Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ✍️, która m.in. wdraża harmonogram instalacji inteligentnych liczników i ureguluje kwestie związane z magazynami energii.
Top news aktualności

NIK o stabilizacji cen energii elektrycznej

Czerwiec 17, 2021

Minister odpowiedzialny za sprawy energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Stało się tak, mimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świadomości jej skutków dla polskiej energetyki.

Czytaj więcej >

Okiem eksperta

Top news technologie

Magazyny energii wydłużą cykl życia baterii z samochodów EV

Czerwiec 16, 2021

Baterie, które nie mogą być już wykorzystane w samochodach, bardzo dobrze sprawdzą się jako element stacjonarnych magazynów energii, które będą przechowywać prąd, wytworzony m.in w instalacji fotowoltaicznej. Wydłuży to ich cykl życia do 15 lat i skutecznie zmniejszy ich ślad węglowy.

Czytaj więcej >

Wideo & podcast

Top news wydarzenie

Sector Coupling na VII Kongresie Energetycznym DISE

Czerwiec 17, 2021

VII Kongres Energetyczny DISE o realizacji koncepcji łączenia sektorów w Polsce celem osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Czytaj więcej >

Patronaty medialne