Breaking news
Anna Moskwa nowym ministrem klimatu i środowiska
06.12.2021
Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach Czytaj więcej...
01.12.2021
2 grudnia 2021 r. w Sejmie odbędzie się powtórne głosowanie nad przyjęciem nowelizacji Ustawy o OZE zakładającej rewolucyjną zmianę systemu rozliczeń Czytaj więcej...
21.11.2021
Do 5-dniowych konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sz Czytaj więcej...
16.11.2021
Ustawa licznikowa stworzyła ramy prawne dla rozwoju nowoczesnych technologii, umożliwiających integrację energetyki rozproszonej oraz zniosła dotychcz Czytaj więcej...
02.11.2021
Rada Ministrów, 2 listopada 2021 r., podjęła uchwałę ws. przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną p Czytaj więcej...
26.10.2021
Trwa proces legislacyjny w zakresie nowych regulacji systemu opustów w rozliczaniu energii pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych. W ubiegłym tygo Czytaj więcej...
20.10.2021
Rada Ministrów przyjęła „projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni Czytaj więcej...
08.10.2021
Z początkiem października 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał kolejną nowelizację ustawy o OZE. Jakie najważniejsze dla branży odnawialnych źró Czytaj więcej...