Breaking news
Targi ENERGETAB już 15-17 września 2020.
07.07.2020
Ministerstwo Klimatu przekazało 7 lipca 2020 r. do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii Czytaj więcej...
19.06.2020
Za nieco ponad pół roku wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Co możemy powiedzieć o nowej ustawie zani Czytaj więcej...
29.05.2020
27 maja 2020 r. KE przedstawiła pakiet naprawczy gospodarki, który potwierdza chęć utrzymania dotychczasowego kursu związanego z Europejskim Zielonym Czytaj więcej...
18.05.2020
Ministerstwo Klimatu opublikowało projekty trzech rozporządzeń na temat: przyłączania mikroinstalacji, zasad rozliczeń prosumentów i funkcjonowania sp Czytaj więcej...
13.05.2020
"Odrębnym wyzwaniem jest zachowanie konkurencyjności produkcji energii elektrycznej w Polsce z uwagi na politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europej Czytaj więcej...
13.05.2020
12 maja 2020 r. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z istotnych elementów Strategii jest cyberbezpiecz Czytaj więcej...
13.05.2020
13 maja 2020 r. wchodzi w życie przyjęta jednogłośnie w Sejmie i Senacie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii Czytaj więcej...
30.03.2020
- W świetle prawa wiele przedsiębiorstw z branży OZE jest zobowiązanych do rozpoczęcia produkcji energii zakontraktowanej w ramach systemu aukcyjnego, Czytaj więcej...