Breaking news
Wytwórco OZE! Pamiętaj o posiadaniu aktualnej koncesji albo wpis do rejestru działalności regulowanej po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia!
25.03.2021
Komentarz Szymona Liszki i Jana Twardowskiego z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii do procedowanego Rządowego projektu ustawy o zmian Czytaj więcej...
18.03.2021
16 marca 2021 r. miało miejsce drugie czytanie na 27. posiedzeniu Sejmu Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektóryc Czytaj więcej...
02.03.2021
12 lutego 2021 r. Prezes UKE wydał ostateczne decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroe Czytaj więcej...
25.02.2021
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich zaktualizowany projekt ustawy o rynku mocy. Czytaj więcej...
24.02.2021
Europejscy regulatorzy ds. energii w ramach ACER i CEER opublikowali dokumenty opisujące rekomendacje dla wodoru i technologii P2G w kontekście Europe Czytaj więcej...
23.02.2021
19 lutego 2021 r. do Sejmu wpłynął "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw" (druk nr 957). Czytaj więcej...
12.02.2021
10 lutego 2021 r. skierowano do pierwszego czytania w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw Czytaj więcej...
02.02.2021
2 lutego 2021 r. Rada Ministrów zatwierdziła "Politykę energetyczną Polski do 2040 r.", która określa kierunki rozwoju krajowego sektora sektora paliw Czytaj więcej...