Breaking news
PILNE! Zmiana terminów targów: ENERGETICS 15 grudnia 2020, Warsaw Industry Week 3-5 listopada 2021!
21.10.2020
Polską energetykę nie stać na czekanie z transformacją cyfrową. Wyzwania stawiane sektorowi mogą być zrealizowane w pełni tylko przy użyciu technologi Czytaj więcej...
16.10.2020
Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej koniecznej do przyłączania nowych klientów oraz poprawa stanu sieci i urządzeń elektroener Czytaj więcej...
15.10.2020
Energa rozpoczyna pilotażowy projekt wykorzystania oświetlenia ulicznego jako stacji ładowania. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli ładować elektryczne Czytaj więcej...
15.10.2020
Energa Operator ukończyła przebudowę GPZ w Kleczewie i Nidzicy, w ramach projektu prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Cel Czytaj więcej...
12.10.2020
Nie wyobrażam sobie realizacji PEP 2040, szczególnie w kontekście zagadnień związanych z OZE, bez wszechobecnej inteligentnej infrastruktury czujników Czytaj więcej...
08.10.2020
Projekt budowy największego hybrydowego magazynu energii BESS w Polsce, zlokalizowanego w woj. pomorskim, wszedł w fazę demonstracyjną. Czytaj więcej...
05.10.2020
TAURON inwestuje rocznie ponad 500 mln zł w sieć dystrybucyjną woj. śląskiego. Inwestycje są prowadzone na wszystkich poziomach napięć, jednak najwięk Czytaj więcej...
02.10.2020
KE wzywa do ujednolicenia podejścia do wdrażania sieci 5G w krajach członkowskich. Rozwiązaniem mógłby być międzynarodowy standard bezpieczeństwa, któ Czytaj więcej...