Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl
17.12.2020
Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprz Czytaj więcej...
14.12.2020
Jednym z priorytetów przy tworzeniu projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, było wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze ochrony konsu Czytaj więcej...
11.12.2020
Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, który zawiera wiele rozwiązań wzmacniających pozycję odb Czytaj więcej...
30.11.2020
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu Czytaj więcej...
25.11.2020
Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i Czytaj więcej...
25.11.2020
24 listopada 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez mini Czytaj więcej...
20.11.2020
Celem opracowanej przez KE strategii jest zwiększanie udziału energii z morskich źródeł odnawialnych w miksie energetycznym: 60 GW do 2030 r. i 300 GW Czytaj więcej...
03.11.2020
W ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ws. zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań po Czytaj więcej...