Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl
27.03.2020
Propozycje Ministerstwa Klimatu w ramach zmian wprowadzonych w zakresie odnawialnych źródeł energii dadzą możliwość wydłużenia terminów dla inwes Czytaj więcej...
27.03.2020
Informacja w sprawie obowiązków gmin wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie budowy ogólnodostępnych stacji ła Czytaj więcej...
27.03.2020
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach gmin wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie Czytaj więcej...
14.03.2020
Komisja Europejska opublikowała 19 lutego 2020 r. europejską strategię w zakresie danych oraz warianty strategiczne zapewniające ukierunkowany na czło Czytaj więcej...
04.02.2020
Porównanie wersji UC34 i UC17 projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne  oraz niektórych innych ustaw w zakresie magazynowania energi Czytaj więcej...
03.02.2020
Porównanie wersji UC34 i UC17 projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw w zakresie inteligentnego opomiarowan Czytaj więcej...
23.01.2020
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzi regulacje dotyczące m.in. inteligentnego opomiarowania (Sm Czytaj więcej...
20.01.2020
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Czytaj więcej...