Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]
20.01.2021
Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych po rozpatrzeniu projektu ustawy (druk nr 808), 8 stycznia 2021 r. wniosła do Sejmu o uchwalenie pro Czytaj więcej...
13.01.2021
Senat przyjął 13 stycznia 2021 r. bez poprawek ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Dokument trafi tera Czytaj więcej...
17.12.2020
Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprz Czytaj więcej...
14.12.2020
Jednym z priorytetów przy tworzeniu projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, było wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze ochrony konsu Czytaj więcej...
11.12.2020
Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, który zawiera wiele rozwiązań wzmacniających pozycję odb Czytaj więcej...
30.11.2020
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, przedłożony przez Ministra Klimatu Czytaj więcej...
25.11.2020
Projekt nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne został przyjęty przez Radę Ministrów. Nowelizacja wprowadza kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i Czytaj więcej...
25.11.2020
24 listopada 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez mini Czytaj więcej...