Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

W dniach 14-15 kwietnia 2021 r. odbyły się posiedzenia Sejmu i Senatu, podczas których procedowano ustawy związane z zagadnieniami energetycznymi, jak efektywność energetyczna, magazynowanie energii, OIRE, inteligentne liczniki i strategiczna infrastruktura energetyczna.

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 808)

 • 14 kwietnia 2021

II czytanie na posiedzeniu Sejmu

 • Nr posiedzenia: 28
 • Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania
 • Skierowano do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
 • Komentarz: poprawki

Praca w komisjach po II czytaniu

 • 15 kwietnia 2021

 • Sprawozdanie komisji druk nr 1025-A
 • Sprawozdawca: Krzysztof Tchórzewski
 • Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 

Głosowania 15 kwietnia 2021 r.:

26

Pkt 4. porz. dzien. Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 1. poprawki

Głosowało: 443 posłów Za: 247 Przeciw: 140 Wstrzymało się: 56 Nie głosowało: 16 

27

Pkt 4. porz. dzien. Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem poprawek 2., 3. i 5.

Głosowało: 445 posłów Za: 194 Przeciw: 241 Wstrzymało się: 10 Nie głosowało: 14

28

Pkt 4. porz. dzien. Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem 4. poprawki

Głosowało: 444 posłów Za: 431 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 12 Nie głosowało: 15

29

Pkt 4. porz. dzien. Poprawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1025, wraz z przyjętymi poprawkami

Głosowało: 446 posłów Za: 443 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13

Zobacz także:

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (druk nr 916)

 • 15 kwietnia 2021

Stanowisko Senatu

 • Uchwała Senatu druk nr 1113
 • Wniósł poprawki
 • Skierowano do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dnia 16-04-2021

Niezakończone prace nad ustawą

 • Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej
 • Tekst ustawy w formacie pdf
 • uchwalona na pos. nr 27 dnia 17-03-2021

 

Głosowanie 15 kwietnia 2021 r.:

24

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 1

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

25

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 2

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

26

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 3

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

27

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 4

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3

28

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 5

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

29

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 6

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

30

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 7

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4

31

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 8, 15

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

32

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 9

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

33

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 10

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

34

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 11

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3

35

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 12

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

36

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 13

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

37

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

poprawka 14

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3

38

Ustawa o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 957)

 • 15 kwietnia 2021

Stanowisko Senatu

 • Uchwała Senatu druk nr 1112
 • Wniósł poprawki
 • Skierowano do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych dnia 16-04-2021

Niezakończone prace nad ustawą

 • Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw
 • Tekst ustawy w formacie pdf
 • uchwalona na pos. nr 27 dnia 17-03-2021

 

Głosowanie 15 kwietnia 2021 r.:

17

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 4 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

18

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 1, 4, 5

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

19

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

20

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 3

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2

21

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 6, 7

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2

22

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3

23

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3

Zobacz także:

 

 

Autor: IZC

Źródło: senat.gov.pl, sejm.gov.pl; fot. freepik