Breaking news
Ruszyliśmy z nową wersją portalu Smart-Grids.pl. ZAPRASZAMY do zapisywania się na nasz Newsletter!

7 maja 2020 r. PZPB skierował pismo do Minister Emilewicz i Ministra Sasina z prośbą o jednoznaczną interpretację prawną i podjęcie działań w celu zrównoważenia pozycji stron wobec obiektywnych zjawisk zewnętrznych.

canvaW piśmie, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński, w imieniu zrzeszonych w Związku przedsiębiorstw, komunikuje:

(...) wobec docierających do nas jako organizacji reprezentującej przedsiębiorców rynku budowlanego, w tym energetycznego oraz ochrony środowiska – generujących ponad 50 mld zł PKB rocznie – licznych sygnałów o kwestionowaniu przez inwestorów będących spółkami albo innymi podmiotami z udziałem Skarbu Państwa („Inwestorzy”) okoliczności wystąpienia w Polsce i w Europie epidemii wirusa SARS-CoV-2 („Epidemia”) jako przypadku działania Siły Wyższej, zwracamy Państwa uwagę i prosimy o podjęcie działań, których efektem byłoby zrównoważenie pozycji stron wobec obiektywnych dla wszystkich zjawisk zewnętrznych.

Brak przywrócenia równowagi prawnej i współmiernego rozkładu ryzyka podczas realizacji inwestycji w okolicznościach narastania zagrożenia epidemiologicznego oraz jego obecnych i dalszych, odłożonych w czasie skutków, będzie długofalowo rzutował na potencjał rozwojowy przedsiębiorstw.

(…)

Przedmiot ustaleń pomiędzy Inwestorem a wykonawcą powinien ograniczać się do wykazania konkretnych, mierzalnych skutków wystąpienia Siły Wyższej, a nie do dyskusji czy w ogóle obecna sytuacja nosi znamiona Siły Wyższej.

Reasumując powyższe, zwracamy się z wnioskiem jak na wstępie o podjęcie przez Państwa niezbędnych działań, w tym wydanie opinii, czy też rekomendacji dotyczących Inwestorów z udziałem właścicielskim Skarbu Państwa, w zakresie uznawania Epidemii jako przypadku Siły Wyższej.”

Pełna treść pisma wraz z uzasadnieniem: POBIERZ.

 

Źródło: pzpb.com.pl, fot. canva