Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

1 lipca 2020 r. w Wieluniu został powołany „Wieluński Klaster Energii”. Klaster został stworzony w trosce o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o OZE. Dodatkowo celem prac będzie przygotowanie projektów wodorowych i magazynowania energii.

Image 2 - Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska w trakcie spotkania z Burmistrzem Wielunia„Transformacja energetyczna jest wielką szansą” – mówił podczas inauguracji Klastra Energii w Wieluniu Wiceminister Klimatu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska.

„Stabilny i zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii to jeden z kluczowych priorytetów obecnych władz Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a także Ministerstwa Klimatu. Przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. Dlatego dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościach” – dodał wiceminister.

Klaster został stworzony w trosce o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, ponadto także ma przygotować projekty wodorowe i magazynowania energii.

„Wiem, że burmistrz przedstawił potencjał energetyczny miasta Panu Prezydentowi, co zaowocowało nabraniem tempa prac związanych z tym porozumieniem i mogę dziś ogłosić, że Wieluński Klaster Energii zaczyna swoją działalność” - podsumował wiceminister.

Do koordynacji prac klastra zaproszony został Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energii oraz infrastruktury, a także właściciel i wydawca branżowego portalu biznesalert.pl.

Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są:

 1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.
 2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej,  przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu).
 3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i  równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
 4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
 5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
 6. Planowanie i realizacja projektów wodorowych.
 7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji
 8. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.
 9. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.
 10. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie  inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii.
 11. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju  technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.
 12. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.
 13. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.
 14. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.
 15. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.
 16. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.

 

Fot.: Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska w trakcie spotkania z Burmistrzem Wielunia

Źródło: gov.pl