Breaking news
PILNE! 1 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ✍️ Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ✍️, która m.in. wdraża harmonogram instalacji inteligentnych liczników i ureguluje kwestie związane z magazynami energii.

10 lutego 2021 r. PGE i Ørsted podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki utworzenia joint ventures, których celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW.

freeimage_John_NybergPGE Polska Grupa Energetyczna wraz z Ørsted Wind Power zgłosiły do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zamierzonej koncentracji w drodze utworzenia przez PGE i Ørsted wspólnych przedsiębiorców (joint ventures) na bazie działających podmiotów Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3. Uzyskanie zgody Prezesa UOKiK jest jednym z warunków zawieszających dla finalizacji zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku przez PGE i Ørsted.

Ørsted obejmie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym stanowiące 50 proc. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dwóch spółek projektowych za równowartość 657 mln zł. Finalizacja transakcji przewidziana jest na pierwszy kwartał 2021 r.

 

Źródło: gkpge.pl; fot.: freeimage / John Nyberg