Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

Czy jesteś ciekawy, w jakim stopniu twoje przedsiębiorstwo lub twojego kontrahenta jest zagrożone ryzykiem upadłości? Oblicz ryzyko, korzystając z dwóch modeli, jakie opracowali naukowcy z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

 

freeimage_DaVinciSDlaczego powinniśmy badać ryzyko upadłości?

Modele prognozowania upadłości mają olbrzymie znaczenie dla ekonomistów, którzy muszą w sposób ciągły prognozować sytuację finansową firm. Takie modele często w prosty sposób i zarazem szybko pozwalają dostarczyć wczesne sygnały ostrzegawcze o potencjalnym ryzyku upadłości.

W przypadku modeli zaproponowanych prezez naukowców z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, do obliczenia ryzyka niewypłacalności potrzebne są jedynie roczne wyniki finansowe firmy. Po ich wpisaniu, wybrany model obliczy, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest zagrożone ryzykiem upadłości.

 

Gdzie można wykorzystać modele?

Udostępnione modele prognozowania ryzyka upadłości przedsiębiorstw mogą zostać wykorzystane w praktyce w kilku aspektach:

  • w kontekście wczesnego ostrzegania przed pogarszaniem się sytuacji finansowej badanej firmy,
  • z punktu widzenia oceny wypłacalności kontrahentów,
  • z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego przez instytucje finansowe,
  • w kontekście oceny realizacji planów finansowo-ekonomicznych w firmie,
  • z punktu widzenia oceny ryzyka kupna akcji spółki przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych na giełdach papierów wartościowych.

 

Model 1 

Autor: dr hab.Tomasz Korol, prof. PG

Przeznaczenie: dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oprócz sektora finansowego.

 

Model 2

Autor: dr. hab. Błażeja Prusaka, prof. PG

Przeznaczenie: ocena ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw produkcyjnych

 

Oblicz ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstwa

 

/IZC/

Źródło: media.pg.edu.pl; fot.: freeimage / DaVinciS