Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected].

Grupa Energa, będąca częścią Grupy ORLEN, zamknęła III kw. 2021 r. z wyraźnymi wzrostami wyników finansowych. Przychody Grupy były wyższe o 10% r/r, EBITDA o 38% r/r, a zysk netto poprawił się aż o 247% r/r. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wzrosła w tym okresie o ok. 13% r/r.

 

energaGrupa Energa sprostała wyzwaniom rynku

Grupa Energa w trzecim kwartale 2021 r. stała przez wyzwaniami wynikającymi ze złożonego otoczenia gospodarczo-biznesowego. Z jednej strony wyniki finansowe wspierane były odbiciem gospodarczym po pandemii i związanym z tym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, co miało korzystny wpływ na marżę w segmencie sprzedaży i dystrybucji. Z drugiej strony kwartalne wyniki Grupy zależne były od dynamicznych zmian cen paliw i uprawnień do emisji CO2 oraz zmiennej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

Transformacja energetyczna coraz wyraźniej wpływa na sytuację sektora gospodarki, w którym działa cała Energa z Grupy ORLEN. Nowe trendy i regulacje determinują szereg wyzwań, którym jednak jesteśmy w stanie sprostać. Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu i przemyślanym decyzjom potrafimy przekuć je w szanse na dalszy rozwój. Dla wzmocnienia tego efektu pomocne są synergie płynące z postępującej integracji biznesowej z Grupą ORLEN, z którą tworzymy koncern multienergetyczny – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Zarządu Energi SA.

Solidne wyniki Grupa Energa wypracowała też w pierwszych dziewięciu miesiącach br. – również w tym przypadku przychody były wyższe o 10% r/r, a EBITDA o 36% r/r. Zysk netto wzrósł w tym okresie do blisko 1 mld zł, w porównaniu do ok. -0,7 mld zł w tym samym okresie rok ub. r.

energa3q21 2W trzecim kwartale br. Grupa Energa wyprodukowała ok. 1,0 TWh (przez 9 miesięcy br. – ok. 3,0 TWh) i przesłała ok. 5,6 TWh energii elektrycznej (przez 9 miesięcy br. – ok. 17,2 TWh), zaś sprzedaż detaliczna ee wyniosła ok. 4,4 TWh (przez 9 miesięcy br. – ok. 13,7 TWh).

W samym trzecim kwartale nakłady inwestycyjne wyniosły 420 mln zł, z czego 352 mln zł (czyli aż 84%) przeznaczone zostało na Linię Biznesową Dystrybucja. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w trzech dotychczasowych kwartałach br. wyniosły ok. 1,4 mld zł, z czego 1 mld zł (75% kwoty całościowej) przeznaczono na Linię Biznesową Dystrybucji. Dzięki temu przez dziewięć miesięcy br. do sieci Energi Operatora podłączonych zostało 51 tys. nowych klientów i 965 MW nowych źródeł OZE, a spółka zmodernizowała ponad 2 tys. km linii dystrybucyjnych.

 

Integracja i inwestycje

Trzeci kwartał upłynął Grupie Energa także na działaniach integracyjnych z Grupą ORLEN. W jej ramach m.in. doszło do zmiany właścicielskiej Energi Ochrony, zainicjowano wspólny projekt mający na celu wykorzystanie energetyki wiatrowej do poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego oraz kontynuowano wdrażanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych zarządzanych przez Energę do wspólnej sieci ORLEN Charge.

Trwała również realizacja programu Smart Grid, prowadzonego przez Energę Operatora. W jego ramach w raportowanym okresie rozpoznane zostały oszczędności, dzięki którym docelowa sieć inteligentnych linii dystrybucyjnych zostanie wzbogacona o 600 dodatkowych rozdzielników z modemami sieci łączności krytycznej TETRA.

W raportowanym okresie kontynuowane były także prace związane z akwizycją farmy PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie), w ramach której nabyte już zostały aktywa wytwórcze o mocy zainstalowanej 6 MW. Docelowo obiekt ma mieć 62 MW mocy zainstalowanej, z czego 54 MW objęte są wsparciem z aukcji OZE. Zakończenie akwizycji planowane jest na 2023 rok.

 

Źródło: media.energa.pl