Breaking news
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z PORTALEM Smart-Grids.pl W 2023 R. WIĘCEJ INFORMACJI: [email protected]

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające naruszenie prawa konkurencji w ramach dostawa gazomierzy na rzecz krajowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu. Pracownicy Urzędu, po uzyskaniu zgody sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach kilku przedsiębiorców z branży gazowniczej.

 

canvaPracownicy UOKiK w asyście Policji, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukania w siedzibach czterech przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją gazomierzy miechowych. Z informacji Urzędu wynika, że przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach organizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa, mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Zmowa przetargowa mogła w tym przypadku obejmować postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawę gazomierzy miechowych, przeprowadzonych po 1 stycznia 2017 r. Łączna kwota przeznaczona przez Polską Spółkę Gazownictwa na sfinansowanie tych zamówień wynosi ok. 690 mln zł.

- Podejrzewamy zawarcie zmowy przetargowej, dlatego wszcząłem postępowanie wyjaśniające, w toku którego dokonaliśmy przeszukań w siedzibach spółek. Zamówienia na dostawę gazomierzy są organizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa cyklicznie, a ich przedmiotem są dostawy przyrządów wykorzystywanych powszechnie m.in. w gospodarstwach domowych. Analizujemy obecnie zebrany materiał dowodowy – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas Prezes Urzędu rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

- Zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy przez poszkodowane instytucje i straty w budżecie państwa, co może być odczuwalne dla nas wszystkich. Dlatego apeluję do osób, które wiedzą, że ich firma zawarła zmowę, o kontakt z UOKiK w ramach naszego programu pozyskiwania informacji od sygnalistów. Gwarantujemy anonimowość, zaś w przypadku skorzystania z programu łagodzenia kar, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z odpowiedzialności za udział w niedozwolonym porozumieniu – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem PSG!

 

Źródło: uokik.gov.pl