Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

Z dniem 30 września 2023 r. dotychczasowy Prezes Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., Andrzej Kalinowski, przestanie pełnić swoją funkcję w Zarządzie IRGiT. 26 lipca 2023 r. Walne Zgromadzenie IRGiT powołało na stanowisko Prezesa Zarządu dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, Łukasza Goliszewskiego. Łukasz Goliszewski obejmie stanowisko z dniem 1 października 2023 r.

 

Łukasz_Goliszewski_IRGiTŁukasz Goliszewski od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. W latach 2010–2015 zajmował stanowiska specjalistyczne w Dziale Zarządzania Ryzykiem, od 2015 roku stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu, natomiast od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Działu. Od 2018 roku pełnił dodatkowo funkcję Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej. W tym okresie był przewodniczącym Komitetu ds. Ryzyka działającego przy IRGiT, członkiem Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz Przedstawicielem IRGiT w Komitecie ds. Ryzyka i Komitecie ds. Polityki Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH. W kwietniu 2019 r. został powołany przez Radę Nadzorczą IRGiT na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od maja 2020 r. pełni funkcję Skarbnika w EACH. Łukasz Goliszewski jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Maklera Giełd Towarowych.

 

Ustępujący Prezes, Andrzej Kalinowski, jest związany z rynkiem kapitałowym od 1990 roku, a z Grupą Kapitałową Towarowej Giełdy Energii S.A. od 2006 roku. Współtworzył Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A., w której pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Operacyjnego – Działu Rozliczeń i Rozrachunku, a następnie funkcję Członka Zarządu (od 2012 roku), oraz – od 2017 roku – Prezesa Zarządu. W tym czasie IRGiT ugruntowała swoją pozycję na rynku energii elektrycznej i gazu, realizując szereg zakończonych sukcesem projektów, stale rozszerzając katalog rozliczanych instrumentów, oraz sukcesywnie zwiększając wartość wolumenów rozliczanych transakcji.

 

Źródło: tge.pl