Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę kredytową do kwoty 2,3 mld zł. Koszt finansowania będzie zależny od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję.

 

freeimage_Andrzej_Pobiedzinski- Umowa kredytowa ma dla nas szczególny wymiar ponieważ bezpośrednio wiąże koszt finansowania z ratingiem ESG Grupy PGE. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju PGE realnie umożliwia nam tańsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje. Jest to kierunek, w którym Grupa PGE będzie podążać, tym samym ograniczając koszty transformacji energetycznej w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Banki wchodzące w skład konsorcjum udzielającego kredyt to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na dzień 26 lutego 2027 r. Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Aktualnie PGE posiada ratingi na poziomie BBB+ (Fitch) oraz Baa1 (Moody’s), oba z perspektywą stabilną.

 

Źródło: gkpge.pl; fot.: freeimage / Andrzej Pobiedzinski