Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A" z poziomu „BBB".

 

freepikW porównaniu z poprzednią oceną wzrosła punktacja obszarów środowiskowego i społecznego odpowiadających odpowiednio literom „E" i „S" akronimu ESG. Istotną poprawę zauważono w obszarze raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych, a także wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną, wspieraną czystymi technologiami. Po raz kolejny bardzo wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

Poprawa ocen jest efektem wdrożenia licznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2023 r. spółka opublikowała politykę klimatyczną i przyjęła bardziej ambitne cele dekarbonizacyjne. Przygotowano analizę scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu, a także powołano Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

ORLEN, pod koniec 2023 r. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która kontynuuje realizację strategii opartą o działania w pięciu filarach oraz wskazuje przyjęte cele do 2030 roku m.in. dla dekarbonizacji, zielonej transformacji, adaptacji do zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Jeszcze w grudniu 2020 roku ORLEN wyemitował jako pierwszy emitent z Polski 10 tys. obligacji ESG (tzw. ESG linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona jest od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited.

 

Źródło: media.orlen.pl; fot.: freepik