Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

CDP po raz kolejny umieściła EDP w wąskim gronie światowych firm, które wyróżniają się strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym i działaniami na rzecz bezpieczeństwa wodnego. Wśród rekordowej ilości zgłoszeń EDP otrzymało najwyższą ocenę.

 

freepikFirma została doceniona za swoją wiodącą rolę i wyniki w walce ze zmianami klimatycznymi przez CDP, organizację non-profit zajmującą się ochroną środowiska. EDP została wpisana na coroczną Listę "A" na podstawie danych zgłoszonych za pośrednictwem kwestionariusza Climate Change 2023.

Spośród ponad 21 000 ocenionych firm, EDP jest jedną z kilku światowych organizacji, które otrzymały maksymalną ocenę "A". Ponadto EDP Brazylia otrzymała również najwyższą ocenę za przejrzystość i wyniki w zakresie działań w dziedzinie klimatu. To, co wyrózniło firmę, to także wysokie wyniki w zakresie gospodarki wodnej ("bezpieczeństwo wodne") i redukcji ryzyka z tym związanego. EDP okazało się jednym ze światowych liderów, którzy najlepiej zarządzali tym zasobem.

EDP już po raz siódmy zostało uhonorowane przez CDP w tym obszarze, wzmacniając tym samym swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i transformację energetyczną. Znajduje ono odzwierciedlenie w Planie Transformacji Klimatycznej grupy, który określa główne cele firmy, w tym odejście od węgla do 2025 r., osiągnięcie pełnego ekologicznego statusu do 2030 r. i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2040 r. EDP zobowiązuje się też do przestrzegania wysokich standardów w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska, wpływu społecznego i zarządzania.

- EDP po raz kolejny zapewniło sobie miejsce na prestiżowej Liście "A” CDP za swoje wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz klimatu. Odzwierciedla to nasze niezmienne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i transformację energetyczną, zgodnie z naszym Planem Transformacji Klimatycznej oraz ambitnymi celami: bezemisyjnością do 2025 r., całkowitą ekologicznością do 2030 r. i zerową emisją netto do 2040 r. Dzięki rygorystycznej ocenie CDP i dostosowaniu jej do standardów TCFD nie tylko wyznaczamy cele, ale aktywnie kształtujemy zrównoważoną przyszłość – mówi Rui Teixeira, dyrektor finansowy EDP Group.

CDP, w pełni zgodne z TCFD (Task Force on Climate-Related Disclosures), posiada największą na świecie bazę danych dotyczących środowiska. Jego ratingi są powszechnie stosowane jako punkt odniesienia dla decyzji inwestycyjnych i zakupowych mających na celu wspieranie zrównoważonej i neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla gospodarki. W ubiegłym roku ponad 740 instytucji finansowych z aktywami o wartości ponad 136 bilionów dolarów zwróciło się do firm o ujawnienie, za pośrednictwem platformy CDP, danych na temat ich wpływu na środowisko, a także ryzyk i możliwości z tym związanych. Na apel odpowiedziała rekordowa liczba 23 000 firm.

Organizacja stosuje rygorystyczny i bezstronny proces oceny firm z różnych branż i regionów. Przyznają one ocenę w zakresie od A do D, w zależności od tego, jak obszernie przedstawiane są informacje, jak wiele uwagi poświęca się zagrożeniom środowiskowym oraz jak dobrze działania dopasowane są - w przypadku liderów środowiskowych, wyznaczających ambitne i odpowiednie cele. Firmy, które nie ujawnią informacji lub dostarczą ich niewystarczającą ilość, otrzymują ocenę F.

Po ogłoszeniu wyników Sherry Madera, prezes CDP, pogratulowała wszystkim firmom z "Listy A" oraz tym, które rozpoczęły lub przyspieszyły swoją podróż w kierunku bardziej zdecydowanych działań na rzecz klimatu oraz większej przejrzystości w ich wdrażaniu i rozpowszechnianiu.

- Zdobycie miejsca na liście “A” to coś więcej niż wynik. Jest to wskaźnik wysokiej jakości, kompleksowych danych, które wyposażają firmy w całościowe spojrzenie na ich wpływ na środowisko. Służy to jako punkt odniesienia dla planów transformacji i pozwala im realizować swoje ambicje – skomentowała.

 

Źródło: qacomms.eu; fot. freepik