Breaking news
Wytwórco OZE! Pamiętaj o posiadaniu aktualnej koncesji albo wpis do rejestru działalności regulowanej po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia!

Do końca marca 2021 r. polskie gminy mogą wyrazić chęć podpisania w ramach programu "Czyste Powietrze" porozumienia, które uwzględnia nowe bonusy dla gmin. To wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu.

freeimage_Andrzej_Pobiedzinski100 mln zł to budżet, jaki Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowały na zachęty dla gmin, które jeszcze nie mają podpisanego porozumienia. Aby uzyskać wsparcie w ramach bonusów, należy do końca marca 2021 r. w formie pisemnej zgłosić gminę do WFOŚiGW. W związku z tym, że nie ma wzoru pisma, wystarczy jedynie złożyć krótką, podpisaną informację na ten temat. Nowe porozumienia będą zawierane do końca maja 2021 r.

Finansowanie obejmuje:

  • do 30 tys. zł - na wsparcie stworzenia i bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych dla mieszkańców,
  • 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym - czyli nowe stawki za złożony wniosek z terenu gminy (wcześniej było to odpowiednio 100 zł i 0 zł)
  • do 16 mln zł - na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie "Czyste Powietrze".

Kontakt dla zainteresowanych: czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Dla gmin”) lub tel. 22 340 40 90 (ogólnopolska infolinia dla gmin).

 

Źródło: nfosigw.gov.pl; fot.: freeimage / Andrzej Pobiedzinski