Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Stoen Operator podpisał umowę o dotację z NFOŚiGW. OSD przeznaczy dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego na zamontowanie 174 000 liczników zdalnego opomiarowania u odbiorców na terenie Warszawy.

 

freeimage_Wynand_van_NiekerkZdalne opomiarowanie jednym z priorytetów do 2028

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, do końca 2023 roku minimum 15% odbiorców energii elektrycznej w Polsce ma zostać wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu, które będą zainstalowane i skomunikowane z systemem. Do końca 2028 roku liczniki tego typu mają działać już u 80% odbiorców.

- Do końca 2023 roku planujemy zainstalować liczniki zdalnego odczytu u 180 000 odbiorców, co będzie wypełnieniem pierwszego kamienia milowego określonego w Ustawie „Prawo Energetyczne”. W kolejnych dwóch latach będziemy zwiększać tę pulę do ponad 2,5 raza – do końca 2025 roku około pół miliona naszych klientów powinno mieć inteligentne opomiarowanie. Dalsze etapy to ponad 800 000 klientów wyposażonych w liczniki zdalnego odczytu na koniec 2027 roku, a do końca 2028 roku niespełna milion. Pozyskana dotacja znacząco ułatwi finansowanie realizacji Programu AMI, co w efekcie przełoży się na sprawniejszą realizację zakładanych celów. Mamy nadzieję na ogłoszenie przez NFOŚiGW kolejnych programów dotacyjnych, które umożliwią objęcie nimi kolejnych lat realizacji Programu AMI – komentuje Jakub Tomczak ze Stoen Operator.

Całkowita kwota dofinasowania objęta podpisaną umową wyniesie 60 mln zł.

 

Program dostaw i instalacji AMI wkracza w II fazę

Na początku czerwca 2022 r. warszawski OSD rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI i wybrał konsorcjum Esmetric Group i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

Przetarg obejmował dostawę oraz instalację wraz z uruchomieniem transmisji danych 180 tysięcy liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS. Ukończenie realizacji projektu jest planowane do końca 2023 roku i pozwoli na osiągnięcie 1. kamienia milowego wymaganego Prawem Energetycznym.

Jednocześnie spółka uruchomiła postępowanie przetargowe na dostawy i usługi obejmujące Fazę II Programu AMI. W ramach tych działań spółka chce pozyskać kontrahentów, którzy dostarczą i zainstalują od połowy 2024 roku do końca 2026 roku ponad 400 tys. inteligentnych liczników z zastosowaniem technologii G3 PLC IDIS. Urządzenia, które będą instalowane w tym etapie, będą się komunikować z wdrożonym w 2021 roku i intensywnie rozwijanym autorskim systemem HES-NG. Rozwiązanie to już obecnie jest w stanie obsłużyć praktycznie każdy licznik zgodny z DLMS w komunikacji punkt-punkt oraz urządzenia w technologii G3 PLC IDIS.

 

Rok znaczących inwestycji

Dotacja na rozwój infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest już drugim istotnym dofinansowaniem, które Stoen Operator pozyskał od NFOŚ w tym roku. W marcu br. stołeczny OSD sfinalizował podpisanie umowy o wsparcie w ramach projektu priorytetowego 4.6 „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych”. Głównym celem tego działania jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenie dzielnicy Wawer, co zwiększy potencjał do przyłączania dodatkowych źródeł OZE oraz rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

 

Źródło: media.mslgroup.pl; fot.: freeimage / Wynand van Niekerk