Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

NFOŚiGW przyznał Energa-Operator dofinansowanie w wysokości blisko 65 mln zł, z przeznaczeniem na zakup liczników zdalnego odczytu. Dzięki realizacji objętego wsparciem projektu w sieci Energa-Operator zamontowanych zostanie ponad 457 tys. kolejnych tego typu urządzeń.

 

freeimage_cricavaProjekt „Zakup jedno i trójfazowych liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej LTE w Energa-Operator SA – dostawy w latach 2023–2024” obejmuje zakup ponad 457 tysięcy liczników zdalnego odczytu (LZO), a także przeszło 23 tysięcy modemów komunikacji zastępczej LTE. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio 50% dla samych urządzeń LZO oraz 100% dla modemów LTE.

Umowa została podpisana 4 września 2023 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Sławomira Mazurka, wiceprezesa NFOŚiGW oraz przedstawicieli beneficjenta Alicję Barbarę Klimiuk, prezes zarządu Energa-Operator oraz Marka Kasickiego, wiceprezesa zarządu Energa-Operator.

 

Zdalny licznik w każdym domu    

Obecnie ze zdalnego pomiaru korzysta ponad 2,27 miliona Klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw, co stanowi 70% Odbiorców energii przyłączonych do sieci Energa-Operator. Po realizacji dostaw objętych dofinansowaniem, za pomocą zdalnych liczników rozliczanych będzie 80 % Klientów.

Już teraz Klienci posiadający zdalny licznik mogą używać aplikacji „Mój Licznik”, która pozwala m.in. na szczegółową analizę poboru energii w wybranych okresach – dzień, miesiąc lub rok, a także na przeprowadzenie symulacji kosztów dla poszczególnych grup taryfowych przy użyciu cen wybranego sprzedawcy. W nowej wersji aplikacji prosumenci mogą także monitorować ilość energii wprowadzanej przez nich do sieci.

Liczniki inteligentne umożliwiają dokonywanie pomiaru w czasie rzeczywistym, eliminując jednocześnie ryzyko ewentualnych błędów odczytowych. Pozwalają też na zdalną realizację usług, takich jak zmiana grupy taryfowej, czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.

Liczniki zdalne będą mogły również powiadomić operatora o błędach technicznych, takich jak np. brak napięcia. Ich zastosowanie pomoże także precyzyjniej lokalizować i identyfikować Odbiorców dotkniętych ewentualną awarią, ułatwiając tym samym szybsze przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Do końca 2026 roku Energa Operator planuje montaż liczników zdalnych u wszystkich swoich Klientów.

 

Liczniki zdalne a źródła odnawialne

Odnawialne źródła energii pracują z wydajnością zależną od pogody, co sprawia, że zapewnienie stabilnego działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) rodzi nowe wyzwania. Dzięki licznikom zdalnego odczytu możliwe będzie pozyskiwanie danych umożliwiających odpowiednie planowanie pracy KSE, tak aby był on zbilansowany – czyli, aby ilość energii wytwarzanej
i wprowadzanej do niego w danym momencie była równa energii zużywanej. Jest to niezbędne do zachowania bezpiecznych parametrów przesyłanej energii.

LZO, na bieżąco przekazujące aktualne dane odczytowe, pozwolą także na powstanie nowych usług dot. elastyczności sieci, a także taryf dynamicznych, które nie tylko pomogą bilansować KSE o znacznym udziale OZE, ale które umożliwią Klientom zakup energii w najatrakcyjniejszych cenach – wtedy, kiedy OZE generują jej najwięcej.

Montowane obecnie przez Energa-Operator LZO to liczniki dwukierunkowe (mierzące zarówno ilość energii pobieranej, jak i wprowadzanej do sieci) przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE.

 

LZO nowoczesne i bezpieczne  

Montowane przez Energa-Operator liczniki zdalnego odczytu mogą przesyłać dane za pomocą linii energetycznej (PLC), jak również, w przypadku wyposażenia w modem komunikacji zastępczej (LTE), za pomocą sieci komórkowej. Urządzenia same potrafią określić najlepszy sposób przekazywania informacji na dany moment oraz dokonać przełączenia fazy, na której ma być przesyłany sygnał z użyciem technologii PLC do koncentratora, celem poprawy jego jakości. Zastosowanie dodatkowego modemu LTE pozwala na użytkowanie liczników w miejscach, w których nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do przesyłania danych za pomocą linii energetycznych. Ponadto nowe liczniki posiadają port komunikacyjny, za pomocą którego mogą, na życzenie Klienta, zostać połączone z domową siecią urządzeń. Rozwiązanie takie może ułatwić automatyzację pracy domowych sprzętów w powiązaniu z aktualnymi w określonej chwili cenami energii np. w przypadku korzystania z taryf dynamicznych lub rynku usług elastyczności sieci.  

Energa-Operator szczególną wagę przywiązuję do bezpieczeństwa danych odczytowych, których transmisja w przypadku LZO jest szyfrowana. Stosowane przez Spółkę modele liczników, przed masowym montażem w sieci, poddawane są rygorystycznym testom, zarówno w laboratorium Energa-Operator, jak i w warunkach rzeczywistych. Ponadto Energa-Operator wymaga – pod rygorem odrzucenia oferty – aby w dostawach udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50%.

Termin ukończenia realizacji projektu planowany jest na III kwartał 2024 roku.

 

Źródło: energa-operator.pl; fot.: freeimage / cricava