Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

W lutym 2024 r. Bank Ochrony Środowiska uruchomi nabór wniosków o preferencyjne pożyczki unijne na budowę i rozbudowę instalacji OZE. Oferta jest skierowana m.in. do samorządów, szkół, szpitali i spółek komunalnych z terenu województwa lubelskiego. Kwota pożyczki może wynieść nawet 10 mln zł.

 

freeimage_Marcin_KrawczykBank Ochrony Środowiska podpisał 23.01.2024 r. w Lublinie umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące udzielania pożyczek finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kompleksowo wspieramy i finansujemy zieloną transformację. Jesteśmy specjalistycznym bankiem pierwszego wyboru dla wszystkich, którzy chcą realizować inwestycje proekologiczne. Oferujemy nie tylko atrakcyjne produkty finansowe, ale także wsparcie merytoryczne i doradztwo w zakresie inwestycji proekologicznych. Dlatego cieszę się, że województwo lubelskie jest pierwszym w Polsce, w którym uruchamiamy pożyczki unijne OZE podkreśla Sebastian Bodzenta, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pożyczki unijne mogą być przeznaczone na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Finasowanie obejmuje instalacje wytwarzania energii elektrycznej oraz produkcji ciepła z wykorzystaniem m.in. promieniowania słonecznego, biomasy i biogazu. Jeżeli taka inwestycja będzie obejmowała magazyn energii, na jego zakup będzie można otrzymać dotację. Atrakcyjną pożyczką będzie można sfinansować nawet do 100% kosztów inwestycji.

O preferencyjne pożyczki ze stałym oprocentowaniem 1,9% będą mogły ubiegać się podmioty z terenu województwa lubelskiego, m.in. samorządy terytorialne (gminy i powiaty), spółki komunalne, szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje kultury czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Bank Ochrony Środowiska będzie udzielał pożyczki na maksymalnie 12 lat i do kwoty 10 mln zł.

 

Źródło: bosbank.pl; fot. freeimage / Marcin Krawczyk