Breaking news
Targi ENERGETICS już 17-18 listopada 2020 w Lublinie! Smart-Grids.pl jako patron medialny zaprasza do udziału w wydarzeniu!

W maju 2020 r. PTPiREE opublikowało nowy raport branżowy "Energetyka. Dystrybucja i przesył 2019", który omawia główne trendy w energetyce oraz przedstawia kompleksowe dane liczbowe dotyczące podsektora przesyłu i dystrybucji w 2019 r.

W 2019 r. zużycie energii elektrycznej wyniosło 169,3 TWh. W tym czasie polscy operatorzy wydali na inwestycje ponad 8 mld złotych. Dystrybutorzy energii odnotowali rekordowy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 27,6 proc. Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy energetycy przyłączyli do sieci ponad 100 tysięcy mikroinstalacji, czyli prawie dwa razy tyle, ile łącznie we wcześniejszych latach.

Te i wiele innych danych można znaleźć w raporcie "Energetyka.  Dystrybucja i przesył 2019", wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze skupionymi w nim spółkami. Obszerne i kompleksowe wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych branżą, polską energetyką i gospodarką.

- Podsumowaliśmy 2019 rok – czas pełen wyzwań dla naszej branży, płynących zarówno ze strony rynku i naszych klientów, ale również wynikających z przepisów prawa, zarówno krajowego, jak i europejskiego. Spółki dystrybucyjne są dziś podstawą stabilności polskich grup energetycznych, a operator przesyłowy, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest gwarantem i aktywnym uczestnikiem rozwoju branży – mówi prezes PTPiREE Robert Zasina. - Wszyscy operatorzy skupieni w Towarzystwie pozytywnie wyróżniają się zarówno pod względem wypracowanych w 2019 roku wyników, jak i skali prowadzonych inwestycji. Jesteśmy także liderami innowacji i nowoczesnych przeobrażeń dokonujących się w grupach energetycznych – podkreśla prezes.

Raport zawiera nie tylko kompleksowe dane z ubiegłego roku. Sporo miejsca poświęcono w nim perspektywom branży. W materiale o systemie przesyłowym przyszłości znalazła się m.in. informacja, że PSE planują wydać w ciągu 10 lat ponad 14 mld zł na rozwój infrastruktury przesyłowej. Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w tym obszarze dostępny jest w dokumencie "Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030". W raporcie można także znaleźć informacje na temat nowej roli OSD w systemie elektroenergetycznym, która związana jest z przyszłym modelem rynku energii, wyznaczającym europejskim operatorom jeszcze bardziej istotne niż dotychczas role i zadania, m.in. w obszarze innowacji, magazynowania energii, smart grid, efektywności energetycznej, elektromobilności oraz współpracy z prosumentami i odnawialnymi źródłami energii.

Raport bardzo obszernie omawia inwestycje, innowacje, współpracę z samorządami i działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energę Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. Ważną częścią raportu są też wypowiedzi ekspertów pracujących w ramach Rad Dyrektorów PTPiREE, które odnoszą się do konkretnych zadań realizowanych przez stowarzyszenie.

- W minionym roku aktywnie współpracowaliśmy z rządem i poszczególnymi resortami, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi. Byliśmy merytorycznym partnerem przy konsultowaniu wielu zagadnień i regulacji prawnych ważnych dla branży i jej klientów – podsumowuje prezes Rober Zasina.

 

Pobierz: Raport "Energetyka. Dystrybucja i przesył 2019"

 

Źródło: ptpiree.pl, fot.: freeimage / Ivan Prole