Breaking news
PILNE! 1 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ✍️ Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ✍️, która m.in. wdraża harmonogram instalacji inteligentnych liczników i ureguluje kwestie związane z magazynami energii.

6 maja 2021 r. Forum Energii wraz z Regulatory Assistance Project opublikowało nowy raport "Dynamiczne i sprawiedliwe. Przyszły kształt taryf sieciowych w Polsce", w którym analizowane jest nowe podejście do systemu opłat za dostarczenie energii elektrycznej do odbiorców.

freeimage_Wynand_van_NiekerkObecny model taryf sieciowych w Polsce jest nieeleastyczny, nieefektywny, nieprzystosowany do zmieniającej się rzeczywistości na rynku energii i przyspieszającej transformacji energetycznej i w związku z tym musi zostać zmieniony - wnoszą autorzy analizy: Andreas Jahn, Senior Associate w Regulatory Assistance Project, i dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Kierowniczka projektu Elektroenergetyka w Forum Energii. W raporcie przedstawiono argumentację, dlaczego niezbędny jest nowy model taryfowania i jak powinny wygądać nowe taryfy.

 

Nowy model taryfowania? Ale po co?

Projektowanie taryf to integralna część polityki publicznej, wspierająca transformację energetyczną. Co istotne, dobrze zaprojektowane taryfy dynamiczne mogą pomóc zoptymalizować wykorzystanie już istniejących sieci i zminimalizować przyszłe inwestycje. Jednym z argumentów "za" wprowadzeniem nowych modeli taryf w Polsce są już teraz panujące wysokie ceny energii elektrycznej. Dodatkowo cały czas nad odbiorcami (przede wszystkim przemysłem i przedsiębiorcami) krąży widmo kolejnych podwyżek kosztów prądu, wynikające z wysokich cen uprawnień do emisji CO2 i niskiej konkurencji na krajowym rynku. Poszukując oszczędności, klienci nie tylko będą wybierali tańsze oferty zakupu energii elektrycznej, ale także będą montowali własne źródła jej wytwarzania. W konsekwencji spadnie liczba odbiorców korzystających z sieci, w którą nadal OSD będą musieli inwestować i to nie małe pieniądze. Większość z OZE i tak zostanie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, co wymusi kolejne nakłady na jej rozbudowę, a także na zarządzanie popytem i podażą energii.

Na sieć wpływać będzie także inny trend – rozwój technologii napędzanych energią elektryczną. W Polsce rośnie popularność pomp ciepła jako sposobu ogrzewania, przybywa samochodów elektrycznych – podkreśla Aleksandra Gawlikowska-Fyk z Forum Energii. – Aby nie dopuścić do przeciążenia systemu energetycznego, należy odpowiednio sterować popytem na energię. Niezbędnym narzędziem do tego są dynamiczne taryfy, które zachęcą użytkowników do korzystania z prądu do ładowania aut czy ogrzewania domu wtedy, kiedy jest najtaniej.

Dynamiczny system taryfowy zachęci odbiorców do lepszego wykorzystania sieci, co spowoduje, że koszty za kilowatogodzinę będą niższe – dodaje Andreas Jahn z Regulatory Assistance Project. – W wielu przypadkach rozwiązaniem tańszym niż rozbudowa sieci, jest przesunięcie zapotrzebowania na moc. Nowoczesne sieci wymagają inteligentnych stawek, aby umożliwić konsumentowi uczestnictwo w nowym systemie energetycznym, w którym inwestycje są zoptymalizowane i przynoszą korzyści wszystkim konsumentom.

 

Jakie powinny być nowe taryfy?

Autorzy analizy wskazują, że nowe taryfy uwzględniać następujące czynniki:

  • Zachęty do zmian nawyków i korzystania z energii elektrycznej w czasie, kiedy będzie to najbardziej opłacalne (np. do ładowania samochodu elektrycznego czy włączania pompy ciepła) poprzez aktywizację konsumentów i prosumentów.
  • Sprawiedliwe traktowanie aktywności prosumentów w sieci dystrybucyjnej i rozliczanie energii elektrycznej wprwadzanej do sieci i pobieranej z niej.
  • Niezbędne jest zróżnicowanie taryf sieciowych dla różnych grup konsumentów

 

Pobierz: https://www.forum-energii.eu/public/upload/articles/files/Przysz%C5%82y%20kszta%C5%82t%20taryf%20sieciowych%20w%20Polsce_Forum%20Energii.pdf

 

/IZC/

Źródło: Forum Energii; fot.: freeimage / Wynand van Niekerk