Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Jaki jest polski rynek cyberbezpieczeństwa? Jak zmieni się w ciągu najbliższych 5 lat? Nad tymi pytaniami pochylili się eksperci z firm zgromadzonych w Klastrze #CyberMadeInPoland. Na stronach raportu pokazują potencjał polskiego rynku cyberbezpieczeństwa i opisują wyzwania przyszłości.

 

CMIP raport 600

 

Cyberbezpieczeństwo na fali

Rok rocznie odnotowywany jest wzrost cyberataków, nie dziwi więc fakt, że zapotrzebowanie na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa jest najwyższe od lat i w każdym kwartale rośnie. Temu trendowi sprzyja coraz większa generalna świadomość zagadnień bezpieczeństwa IT. Trudno o lepszy moment, by zbudować efektywny przemysł cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Kiedy trzy lata temu zdecydowaliśmy się na powołanie klastra #CyberMadeInPoland, przyświecał nam jeden cel: wspierać dynamiczny rozwój rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce. Po kilku latach działalności i współpracy z wieloma podmiotami budującymi ten ekosystem możemy stwierdzić jedno – rynek rzeczywiście rośnie dynamicznie, a perspektywy są wzrostu są bardzo obiecujące - mówi Łukasz Gawron, prezes Klastra i dodaje: - Jednocześnie cały czas próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce robimy wystarczająco wiele, aby wspomóc innowacyjność i konkurencyjność naszego rodzimego rynku?

Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytanie doprowadziło do idei napisania raportu o kształcie polskiego rynku cyberbezpieczeństwa, o tym jakie są największe wyzwania, a jakie możliwości na wykorzystanie szans, jakie stwarza rynek i sytuacja globalna.

Pod parasolem marki #CyberMadeInPoland zgromadzonych jest aktualnie blisko 50 polskich firm tworzących rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa. Wspólnie zdecydowali się więc zebrać odpowiedzi na pytania dotyczące kształtu polskiego rynku cyber oraz jego przyszłości w raporcie „Polski Rynek Cyberbezpieczeństwa 2023-2028”.

Autorami raportu są eksperci, prezesi i założyciele firm cyberbezpieczeństwa, doświadczeni w tej dziedzinie praktycy i konsultanci.

Jestem przekonana, że lektura raportu okaże się interesująca dla każdego, choć trochę zainteresowanego tematyką. To wyjątkowa publikacja, bo opierająca się głównie na praktycznej wiedzy rynkowej i percepcji ekspertów aktywnie kształtujących ten rynek - mówi dr Anna Maria Trawińska, odpowiedzialna za komunikację Klastra. 

 

Ekosystem cyberbezpieczeństwa: co znajdziemy w raporcie?

Raport #CyberMadeInPoland dzieli się na cztery części merytoryczne.

W części pierwszej zidentyfikowano i opisano 18 segmentów rynku cyberbezpieczeństwa, które stanowią istotną część całości rynku i które wykazują duże trendy rozwojowe. Każdy segment został opisany przez ekspertów działających na co dzień w danej tematyce, przedstawicieli firm zrzeszonych w Klastrze, partnerów merytorycznych publikacji.

Lektura tej części raportu pozwoli na dokładne przyjrzenie się i analizę nie tylko trendów rozwojowych, ale również zachowań konsumentów oraz rozwiązań dedykowanych bezpieczeństwu cyfrowemu dostępnych w danej kategorii.

W drugiej części publikacji analizie został poddany polski ekosystem cyberbezpieczeństwa. Pod kątem aktywności na rynku cyberbezpieczeństwa opisane zostały wszystkie istotne sektory: publiczny, militarny, naukowo-badawczy oraz otoczenie biznesu. Pod uwagę wzięto instytucje wymienione w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa oraz innych aktach prawnych, a także organizacje aktywnie działające na rynku.

Ważnym aspektem, który uwzględnili autorzy raportu jest charakterystyka generalnej aktywności inwestorów oraz innowacyjność polskich firm cyberbezpieczeństwa.

Trzecia część lektury to opisana, przeprowadzona przez autorów, analiza SWOT polskiego rynku cyberbezpieczeństwa. W analizie wzięto pod uwagę zarówno wiedzę i doświadczenie członków Klastra, jak i wyniki przeprowadzonej ankiety. Zostały zidentyfikowane i przeanalizowane zarówno silne, jak i słabe strony, a także szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rynku cyberbezpieczeństwa.

W czwartej, ostatniej części raportu, skupiono się na identyfikacji wyzwań rynku w przeciągu najbliższych pięciu lat oraz przedstawiono rekomendacje rozwoju rynku przygotowane przez autorów raportu.

Raport wzbogacony jest o komentarze eksperckie, a także ekspertyzę Fundacji AvLab i Stowarzyszenia CISO #Poland.

 

Zapraszamy na premierę

Raport "Polski Rynek Cyberbezpieczeństwa 2023-2028" będzie miał premierę już 23 października o godzinie 15:00 w Centralnym Domu Technologii w Warszawie.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje jednak obowiązkowa rejestracja, a liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja na wydarzenie na stronie Klastra #CyberMadeInPoland.

 

Mecenasem raportu jest firma Net Complex Bezpieczeństwo IT, a firmy i instytucje, których eksperci podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem to: APT Defend, Axence, Centrum Bezpieczeństwa AGH, Change Pro, Cypher.Dog, Cyrima, Derka, Dynacon, ICsec, LogicalTrust, MCX, Misja: CYBER bezpieczeństwo, Omnilogy, Proget, Resilia Architekci Odporności Biznesu, Sagenso, Solveq.

 

Smart-Grids.pl zostało Patronem Medialnym Raportu "Polski Rynek Cyberbezpieczeństwa 2023–2028".

 

 

Źródło: #CyberMadeInPoland