Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

29 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano nowe rozporządzenie o maszynach, które dotyczy m.in. aparatury rozdzielczej i aparatury sterowniczej niskiego napięcia, a także produktów elektrycznych wysokiego napięcia, jak aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza i transformatory.

 

freepikNowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, a pracownikom i obywatelom zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

Zakres nowej dyrektywy maszynowej

Nowe rozporządzenie 2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG ustanawia ramy prawne dotyczące wprowadzania do obrotu w Unii Europejskiej bezpiecznych maszyn i obejmuje nowe zagrożenia związane z powstającymi technologiami. Gwarantuje również pewność prawa poprzez doprecyzowanie zakresu stosowania tego aktu. Na przykład, oprócz maszyn przemysłowych i do użytku dla konsumentów, obejmuje również:

  • aparaturę rozdzielczą i aparaturę sterowniczą niskiego napięcia,
  • produkty elektryczne wysokiego napięcia, jak aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza i transformatory.

Rozporządzenie wprowadza także obowiązek przeprowadzania oceny zgodności przez osobę trzecią w odniesieniu do sześciu kategorii maszyn „wysokiego ryzyka”. Informacje na temat bezpieczeństwa będą musiały być przekazywane wraz z każdym produktem, ale domyślnie stosowane będą instrukcje w formacie cyfrowym. Informacje w wersji papierowej nadal będą udostępniane na prośbę klientów.

 

Początek obowiązywania

Rada UE przyjęła nowe przepisy 22 maja 2023 r. Wejdą w życie dwudziestego dnia po publikacji.

W Polsce i pozostałych państwach UE, przepisy zaczną obowiązywać 42 miesiące (3 i pół roku) od ich wydania – 14 stycznia 2027 r. Rozporządzenie UE nie wymaga transpozycji rozporządzeniem ministra ds. gospodarki, jak obecnie obowiązująca dyrektywa 2006/42/WE i będzie obowiązywać bezpośrednio.

 

Źródło: gov.pl; fot. freepik