Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl
01.12.2021
Prezes URE skalkulował wysokość stawki opłaty OZE, płaconej przez wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Czytaj więcej...
29.11.2021
Z końcem listopada 2021 r. do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP) dołączył tysięczny podmiot. To drugie obok Rejestru Świadectw Pochodzenia narz Czytaj więcej...
25.11.2021
Lerta nabyła 100% udziałów PES Sp. z o.o. – spółki z koncesją na obrót energią elektryczną w Polsce. Spółka zaproponuje wytwórcom zOZE odkup energii z Czytaj więcej...
19.11.2021
W listopadzie 2021 r. Giełdowa Platforma Informacyjna, prowadzona przez Towarową Giełdę Energii, otrzymała od ACER pełną certyfikację w zakresie statu Czytaj więcej...
16.11.2021
Prezes URE zmodyfikował przyjęty w 2018 r. Regulamin Rynku Mocy, zatwierdzając zmiany określone w Kartach aktualizacji nr 3 i 4. Zmiany te zostały rów Czytaj więcej...
09.11.2021
Obroty gazem ziemnym wzrosły w październiku r/r o 11,3 proc., do poziomu 15 148 229 MWh. Obroty tym towarem od początku roku bieżącego przek Czytaj więcej...
09.11.2021
Polski Komitet Energii Elektrycznej: W kontekście doniesień medialnych dotyczących skali możliwych podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, kluc Czytaj więcej...
19.10.2021
Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych w III kw. 2021 r. wyniosła 275,76 zł/MWh i była najwyższą od Czytaj więcej...