Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

W 2020 roku początku stycznia do końca maja, każdego miesiąca sprzedawcę energii zmieniało kilka tysięcy gospodarstw domowych.

Sprzedawcę energii zmieniło już łącznie ponad 680 tys. odbiorców z grupy G. W pierwszym półroczu 2020 r. na taki krok zdecydowało się 24 tys. klientów. Natomiast odbiorców biznesowych (grupy taryfowe A, B i C), którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy, jest ponad 214 tys.

9 11243 g

Dane pochodzą z „Ankiety miesięcznej dotyczącej informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępów prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD) oraz Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi dla Usługi Kompleksowej (GUD-K)".

 

Źródło: ure.gov.pl