Breaking news
PILNE! Targi ENERGETICS zostały przeniesione na 2021 rok || EXPOPOWER na 2022 rok || Warsaw Industry Week na 3-5 listopada 2021!

Branża PV jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce, a europejska idea Zielonego Ładu jeszcze wzmocni ten rozwój. Instytut Energetyki Odnawialnej, analizując ten niezwykle prężnie rozwijający się rynek, stworzył pierwszy, autorski indeks giełdowy IEO_PV.

W skład IEO_PV wchodzą cztery firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Photon Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz trzy spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Sunex i Grodno. Indeks IEO_PV obejmuje notowania od początku 2019 roku, gdy wyraźnie zauważalny stał się „giełdowy boom” spółek fotowoltaicznych.

Indeks IEO_PV to prosty i przejrzysty wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaiki w Polsce. Jest obliczany od początku 2019 r., jego początkowa wartość została przyjęta jako wartość WIG-energia z 1 stycznia 2019 r. Porównując oba indeksy pod względem trendów należy zaznaczyć, że od początku 2019 r. indeks WIG-energia stracił na wartości o 27% natomiast indeks IEO_PV powiększył swoją wartość o ponad 800% (stan na koniec września 2020 r.). To dobitnie pokazuje w jakim kierunku, już na trwałe, zwrócili się inwestorzy i gracze giełdowi. Kilka kolejnych firm z branży fotowoltaicznej przewiduje wejście na giełdę, w tym firmy już notowane na pakiecie, które zyskały przychylność inwestorów ogłaszając zapowiedzi swoich nowych produktów PV i inwestycji w tym zakresie.

newplot

Indeks IEO_PV jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w branży PV pokazuje także firmom nienotowanym jeszcze na GPW, jak wiele można zyskać będąc na giełdzie. Wskaźnik może stanowić inspiracje dla firmy szukających środków na rozwój w branży PV do przeanalizowania możliwości wejścia do giełdowej rozgrywki, czyniąc GPW coraz bardziej zieloną, ale przede wszystkim otwierając możliwości pozyskania środków na rozwój. Finansowanie giełdowe dla szybko rozwijających się firm branży PV może mieć szczególne znaczenie, zanim w pełni udostępnione zostaną fundusze UE 2021-2030 i zanim sektor bankowy w pełni dostosuje swoja ofertę do nowych uwarunkowań.

W ramach wdrażania IEO_PV, Instytut Energetyki Odnawialnej nawiązał współpracę partnerską z Domem Maklerskim Prosper Capital, który od dawna zajmuje się obsługą emitentów z branży energetyki odnawialnej, pomagając im w pozyskiwaniu kapitału umożliwiającego ich dalszy rozwój.

 

Źródło: ieo.pl