Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

W drugim półroczu 2020 r. stopniowo rosło zainteresowanie odbiorców zmianami sprzedawców energii elektrycznej. Co prawda nie było tak duże, jak w analogicznych miesiącach przed pandemią, ale z każdym miesiącem zauważalna była konsekwentna tendencja wzrostowa.

indeks

Zgodnie z obowiązującym prawem (tzw. zasadą TPA: Third Party Access, uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne), od 2007 r. odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy gazu lub energii elektrycznej. Prezes URE prowadzi stały monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w dwóch grupach odbiorców: klientów indywidualnych (G) i biznesowych (A, B, C). Przez blisko 13 lat (do końca października 2020 r.) sprzedawcę zmieniło 904 tys. odbiorców: ponad 688 tys. w grupie taryfowej G i blisko 216 tys. w grupach taryfowych A, B, C.

Analizując drugą połowę 2020 r., z miesiąca na miesiąc rosła liczba odbiorców w gospodarstwach domowych dokonujących zmiany sprzedawcy prądu. W grupie klientów indywidualnych w listopadzie było ich 1945 (w październiku - 1534).

Natomiast w grupie klientów biznesowych w listopadzie dokonano 234 zmian (w październiku - 354). Choć na przestrzeni roku zmiany w tej grupie utrzymywały się na w miarę zbliżonym poziomie, na uwagę zasługuje fakt, że w listopadzie w grupach A, B, C było tych zmian zdecydowanie więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019, kiedy dokonano jedynie 89 zmian sprzedawcy prądu.

***

  • W Polsce mamy ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,1 mln to odbiorcy z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe).
  • Grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

Źródło: ure.gov.pl