Breaking news
Wytwórco OZE! Pamiętaj o posiadaniu aktualnej koncesji albo wpis do rejestru działalności regulowanej po wygaśnięciu przewidzianego dla wytwórców OZE okresu wsparcia!

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii odbędą się już w pierwszym półroczu 2021.

freeimage_Nick_BenjaminszMinisterstwo Klimatu i Środowiska i URE poinformowali, że na przełomie maja i czerwca 2021 r. odbędą się aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Harmonogram poda na swojej stronie Urząd Regulacji Energetyki. Wg Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1503) Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca 2021 r.

Parametry aukcji przewidzianych do przeprowadzenia w 2021 roku dostepne są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. „w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r.”. Uzupełnieniem tych regulacji będzie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska „w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r.”, które obecnie jest na końcowym etapie przygotowań.

 

Źródło: gov.pl; fot.: freeimage / Nick Benjaminsz