Breaking news
15.04.2021 r. 443 posłów zagłosowało za przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego wprowadzającego harmonogram wdrażania inteligentnych liczników, magazynowanie energii i OIRE

Prezes URE opublikował ogłoszenia dotyczące wszystkich aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje odbędą się od 26 maja do 11 czerwca 2021 r. i zostaną rozstrzygnięte do końca czerwca br.

Od 26 maja do 11 czerwca 2021 r. Prezes URE przeprowadzi osiem aukcji, z czego siedem przeznaczonych jest dla nowych instalacji. W sumie w ośmiu aukcjach na sprzedaż trafi ponad 68 TWh zielonej energii o maksymalnej wartości blisko 24 mld zł.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródłach energii [1] Prezes URE powinien rozstrzygnąć aukcje do 30 czerwca br.

 

Kalendarz planowanych aukcji w podziale na poszczególne koszyki aukcyjne

tabela

 

Regulamin aukcji

Zaplanowane na ten rok aukcje będą prowadzone zgodnie z ustalonym [2] przez Prezesa URE i zatwierdzonym przez Ministra Klimatu Regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

 

[1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610).
[2] 17 września 2020 r., na podstawie art. 78 ust. 8 i 10 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; Dz. U. z 2021 r. poz. 610.

 

Źródło: ure.gov.pl; fot.: freeimage / Nick Benjaminsz