Breaking news
PILNE! 1 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ✍️ Ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ✍️, która m.in. wdraża harmonogram instalacji inteligentnych liczników i ureguluje kwestie związane z magazynami energii.

Kwiecień 2021 r. na TGE był kolejnym miesiącem, w którym zanotowano wysokie wolumeny na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego. Na rynku spot gazu ziemnego obroty wzrosły r/r aż o 73,7 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej były one bliskie rekordowego poziomu 250 GWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2021 roku 11 848 028 MWh, co oznacza spadek o 51,8 proc. w stosunku do kwietnia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 276,20 zł/MWh i jest to spadek o 1,43 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w kwietniu 308,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 14,25 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2021 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu transakcje o wolumenie 8 688 193 MWh. Oznacza to spadek r/r o 37,2 proc. W kwietniu obroty na rynku spot gazu ziemnego wzrosły r/r aż o 73,7 proc. W tym samym okresie doszło także do spadku obrotów na rynku terminowym o 57,0 proc., czego skutkiem był spadek łącznych obrotów gazem. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w kwietniu 104,70 zł/MWh i jest to wzrost o 11,43 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w kwietniu 96,57 zł/MWh, czyli o 3,80 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2021 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w kwietniu 1 959 233 MWh, co stanowi spadek r/r o 11,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 148,97 zł/MWh i oznacza to wzrost o 1,41 zł/MWh względem marca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w kwietniu o 25,1 proc. r/r, do poziomu 12 266 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1919,55 zł/toe (wzrost względem marca br. o 4,14 zł/toe).

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 902 751 MWh, co stanowi spadek o 4,8 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 0,92 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do marca br. o 0,05 zł/MWh.

 

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

11 848 028

18 366 529

24 572 198

RDB (RTG)

247 656

242 417

148 366

RDN (RTG)

2 723 252

2 950 664

2 636 451

RTPE (OTF)

8 877 120

15 173 448

21 787 381

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

8 688 193

9 992 845

13 827 627

RDBg (RTG)

621 093

625 430

497 093

RDNg (RTG)

3 019 224

2 615 198

1 598 232

RTPG (OTF)

5 047 876

6 752 217

11 732 302

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

1 959 233

3 042 776

2 202 112

zielone certyfikaty

1 921 838

2 991 707

2 141 193

sesje RPM (RTG)

631 619

765 893

601 902

sesje RTPM (OTF)

0

0

-

TP na RPM (RTG)

1 290 219

2 225 813

1 539 291

błękitne certyfikaty

37 395

51 070

60 919

sesje RPM (RTG)

31 871

49 516

44 332

TP na RPM (RTG)

5 524

1 553

16 588

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim

Razem

12 266

11 329

16 374

sesje RPM (RTG)

12 243

11 094

10 795

TP na RPM (RTG)

23

235

5 580

Gwarancje pochodzenia

energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

Razem

1 902 751

4 818 019

1 998 229

OZE

1 902 751

4 818 019

1 998 229

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: tge.pl