Breaking news
Bezwietrzny i pochmurny czerwiec spowodował spadek produkcji energii z OZE w całej Unii Europejskiej.

Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu ziemnego przekroczył 21 TWh, co jest najlepszym wynikiem od października 2014 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2021 roku 15 216 454 MWh, co oznacza wzrost o 0,4 proc. w stosunku do sierpnia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 383,42 zł/MWh i jest to wzrost o 5,42 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w sierpniu 361,15 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,93 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2021 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu transakcje o wolumenie 22 346 332 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 140,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w sierpniu 211,80 zł/MWh i jest to wzrost o 39,82 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w sierpniu 152,70 zł/MWh, czyli o 23,50 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2021 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 1 233 441 MWh, co stanowi spadek r/r o 41,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 181,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 8,19 zł/MWh względem lipca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w sierpniu o 33,8 proc. r/r, do poziomu 4 682 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 314,85 zł/toe (wzrost względem lipca br. o 33,06 zł/toe).

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 487 990 MWh, co stanowi wzrost o 112,9 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w sierpniu 1,41 zł/MWh i jest to spadek w stosunku do lipca br. o 0,05 zł/MWh.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

15 216 454

21 371 096

15 153 317

RDB (RTG)

236 339

201 349

222 123

RDN (RTG)

2 806 550

2 984 302

2 521 459

RTPE (OTF)

12 173 566

18 185 446

12 409 735

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

22 346 332

16 849 011

9 282 157

RDBg (RTG)

308 408

297 846

321 973

RDNg (RTG)

939 840

794 832

684 288

RTPG (OTF)

21 098 084

15 756 333

8 275 896

Prawa majątkowe dla energii  elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

1 233 441

1 716 150

2 095 492

zielone certyfikaty

1 204 451

1 681 435

2 052 813

sesje RPM (RTG)

610 007

807 356

724 084

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

594 445

874 079

1 328 729

błękitne certyfikaty

28 990

34 716

42 679

sesje RPM (RTG)

26 932

31 892

31 922

TP na RPM (RTG)

2 058

2 824

10 758

Prawa majątkowedla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim

RAZEM

4 682

9 936

7 073

sesje RPM (RTG)

4 682

8 306

7 073

TP na RPM (RTG)

0

1 630

0

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim

Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim

RAZEM

1 487 990

2 030 483

698 993

OZE

1 487 990

2 030 483

698 993

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: tge.pl