Breaking news
Guidehouse: 10 krajów, które znalazło się w 1Q22 w czołówce w magazynowaniu energii: USA, Chiny, Australia, Indie, Japonia, Hiszpania, Niemcy, Brazylia, Wielka Brytania i Francja.

Czerwiec 2022 r. był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wolumenu obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia (4 604 480 MWh, wzrost o 47,9 proc. m/m oraz o 67,8 proc. r/r). Rekordowy pod tym względem był cały II kw. 2022 r., przy obrotach równych 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7 proc. k/k oraz o 63,3 proc. proc. r/r).

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6 proc. w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWhw porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 1 102,40 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2022 r. transakcje o wolumenie 11 050 702 MWh. Oznacza to spadek r/r o 18,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 477,09 zł/MWh, co stanowi wzrost o 51,79 zł/MWh względem maja 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 470,48 zł/MWh, czyli o 5,71 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2022 r. 2 372 764 MWh, co stanowi spadek r/r o 4,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,68 zł/MWh względem maja 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w czerwcu 2022 r. o 30,3 proc. r/r, do poziomu 14 393 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 610,11 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 366,47 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 4 604 480 MWh, co stanowi wzrost o 67,8 proc. r/r. Czerwiec był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wielkości obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., z obrotami równymi 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7 proc. kwartał do kwartału oraz o 63,3 proc. rok do roku). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosła w czerwcu 4,61 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,23 zł/MWh w stosunku do maja.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

12 770 970

11 494 537

18 139 172

RDB (RTG)

121 866

163 459

215 634

RDN (RTG)

2 396 266

2 615 174

2 673 934

RTPE (OTF)

10 252 839

8 715 904

15 249 604

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

11 050 702

12 220 004

13 623 240

RDBg (RTG)

176 171

351 891

269 459

RDNg (RTG)

1 005 552

850 848

721 128

RTPG (OTF)

9 868 979

11 017 265

12 632 653

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 372 764

3 166 455

2 484 563

zielone certyfikaty

2 325 396

3 124 735

2 453 149

sesje RPM (RTG)

471 812

630 002

836 673

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 853 584

2 494 733

1 616 477

błękitne certyfikaty

47 368

41 719

31 414

sesje RPM (RTG)

34 452

38 042

28 747

TP na RPM (RTG)

12 916

3 677

2 667

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

14 393

13 262

11 047

sesje RPM (RTG)

14 264

13 062

10 602

TP na RPM (RTG)

129

200

445

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

4 604 480

3 113 840

2 743 960

OZE

4 604 480

3 113 840

2 743 960

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl