Breaking news
Już 06.12.2023 r. w Warszawie porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w energetycze podczas 7. Konferencji „Inteligentna Energetyka”. ZAPRASZAMY! www.inteligentaenergetyka.pl

We wrześniu 2022 r. wolumen obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 986 162 MWh i wzrósł tym samym w porównaniu do września ubiegłego roku o 103,2 proc., a także o 92,2 proc. względem sierpnia br.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2022 r. 11 882 212 MWh, co oznacza spadek o 53,6 proc. w stosunku do września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 855,09 zł/MWh i jest to spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu 2022 r.  1 781,79 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,28 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2022 r. transakcje o wolumenie 10 154 229 MWh. Oznacza to spadek r/r o 59,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 901,74 zł/MWh, co stanowi spadek o 202,89 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła we wrześniu br. 971,09 zł/MWh, czyli o 53,80 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2022 r.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2022 r. na poziomie 1 425 466 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 126,73 zł/MWh i jest to spadek o 34,40 zł/MWh względem sierpnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł we wrześniu 2022 r. o 43,5 proc. r/r, do poziomu 7 938 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 029,72 zł/toe, co oznacza spadek względem sierpnia br. o 68,33 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł we wrześniu 2022 r. 3 986 162 MWh, co stanowi wzrost o 103,2 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na rekordowym poziomie 5,94 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,99 zł/MWh w stosunku do sierpnia 2022 r.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

11 882 212

11 732 149

25 618 392

RDB (RTG)

114 261

162 475

185 320

RDN (RTG)

2 292 310

2 349 990

3 104 789

RTPE (OTF)

9 475 641

9 219 684

22 328 284

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

10 154 229

7 832 282

24 955 796

RDBg (RTG)

248 192

180 313

513 393

RDNg (RTG)

1 189 344

611 544

1 209 024

RTPG (OTF)

8 716 693

7 040 425

23 233 379

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

1 425 466

2 011 635

1 571 655

zielone certyfikaty

1 390 669

1 975 840

1 537 985

sesje RPM (RTG)

513 685

517 928

647 498

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

876 984

1 457 911

890 487

błękitne certyfikaty

34 797

35 796

33 670

sesje RPM (RTG)

26 455

24 889

28 678

TP na RPM (RTG)

8 341

10 907

4 992

Prawa majątkowe
dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny
(toe)

Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)

RAZEM

7 938

6 289

5 532

sesje RPM (RTG)

7 910

6 289

5 410

TP na RPM (RTG)

27

0

122

Gwarancje pochodzenia
energii elektrycznej

Wolumen miesięczny
(MWh)

Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)

RAZEM

3 986 162

2 073 521

1 962 155

OZE

3 986 162

2 073 521

1 962 155

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl