Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Zespół traderów i analityków biznesowych E.ON Polska analizuje sytuację rynku energii elektrycznej w Polsce w kwietniu 2023 r. i daje prognozę na II kwartał 2023 r.

 

freeimage_Nick_BenjaminszZmiany prawne – co nas czeka

W kwietniu Rada UE przyjęła przepisy reformujące system handlu emisjami (EU ETS). Pięć aktów prawnych, które składają się na pakiet „Fit for 55” ma pomóc Unii Europejskiej w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w dodatkowych sektorach gospodarki. Nowe podejście oznacza przede wszystkim bardziej ambitne cele środowiskowe. Wytyczne zakładają zmniejszenie emisji gazów do 2030 roku o 62 proc. w stosunku do roku 2005. Powstanie specjalny fundusz (Społeczny Fundusz Klimatyczny), z którego wsparcie otrzymają odbiorcy wrażliwi. Dodatkowo nowe przepisy zakładają wprowadzenie podatku granicznego. Ma on zmniejszyć poziom utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu, która wynika z dodatkowych kosztów związanych z emisją CO2 i dotyczy importu produktów w branżach wysokoemisyjnych.

W Polsce Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE. Ma on zapewnić wsparcie rozwoju źródeł odnawialnych. Najważniejsze propozycje dotyczą przede wszystkim zachęty dla inwestorów, którzy zdecydują się na budowę instalacji do wytwarzania biometanu oraz rozbudowę istniejących sieci gazowych umożliwiających zatłaczanie biometanu. Projekt przewiduje też wsparcie rozwoju OZE w budynkach wielolokalowych i wprowadzenie tzw. prosumenta lokatorskiego (czyli prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego ). Nowe przepisy zakładają usprawnienia dla klastrów energii.

 

Okiem eksperta

W kwietniu na krajowym rynku energii elektrycznej obserwowaliśmy zmienne notowania. Na początku miesiąca ceny energii elektrycznej wzrosły z powodu droższych uprawnień do emisji, gazu i wpływu czynników pogodowych. Najwyższe ceny notowano 11 kwietnia, a później zaczęły one spadać. Było to spowodowane słabszym popytem na energię i większą produkcją z odnawialnych źródeł. Spadek cen na rynku uprawnień do emisji rozpoczął się niemal na dwadzieścia dni przed ostatecznym terminem rozliczenia uprawnień za zeszły rok. Słabnący popyt sprawił, że odwrócił się trend, a wizja ponownego przekroczenia poziomu 100 EUR/t zniknęła.

Pozytywnie, z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw, wygląda sytuacja na rynku gazu. Ceny tego surowca utrzymują się na niskim poziomie, co pozwala na uzupełnienie źródeł odnawialnych przez bardziej elastyczną i znacznie mniej emisyjną produkcję energii elektrycznej z gazu. Coraz niższe zapotrzebowanie na ten surowiec pogłębiło spadki cen w europejskich hubach. Sytuację poprawiają też większe dostawy skroplonego paliwa do Europy. Z kolei spadek eksportu gazu z Norwegii rynek przyjął ze spokojem. Brak presji ze strony Azji dodatkowo wspiera rynki.

 

Źródło: eon.pl; fot.: freeimage / Nick Benjaminsz