Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Czerwiec 2023 r. okazał się miesiącem rekordowych obrotów gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Osiągnęły one poziom 6 515 395 MWh – o 41,5 proc. wyższy niż w czerwcu roku ubiegłego oraz o 11,0 proc. wyższy niż w poprzednim rekordowym miesiącu, marcu br. Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 r. o 45,7 proc. r/r, do poziomu 20 974 toe.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2023 r. 13 032 025 MWh, co oznacza wzrost o 2,0 proc. w stosunku do czerwca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 550,93 zł/MWh i jest to wzrost o 57,86 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu 2023 r. 661,64 zł/MWh, co stanowi spadek o 39,53 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2023 r. transakcje o wolumenie 7 725 047 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 153,25 zł/MWh i jest o 5,35 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w czerwcu br. 243,45 zł/MWh, czyli o 13,50 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w czerwcu 2023 r. na poziomie 2 006 250 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 192,57 zł/MWh i jest to spadek o 4,34 zł/MWh względem maja 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w czerwcu 2023 r. o 45,7 proc. r/r, do poziomu 20 974 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 210,61 zł/toe, co oznacza spadek względem maja br. o 38,27 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w czerwcu 2023 r. 6 515 395 MWh, co stanowi najwyższy miesięczny wynik w historii i zarazem wzrost o 41,5 proc. r/r oraz o 11,0 proc. względem poprzedniego rekordowego miesiąca (marzec br.). Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 15,98 zł/MWh i stanowi to spadek o 4,23 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

13 032 025

10 309 290

12 770 970

RDB (RTG)

508 078

346 132

121 866

RDN (RTG)

4 757 313

4 138 216

2 396 266

RTPE (OTF)

7 766 633

5 824 942

10 252 839

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

7 725 047

9 527 163

11 050 702

RDBg (RTG)

188 153

286 878

176 171

RDNg (RTG)

668 520

1 007 040

1 005 552

RTPG (OTF)

6 868 374

8 233 245

9 868 979

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 006 250

2 762 627

2 372 764

zielone certyfikaty

1 970 658

2 722 876

2 325 396

sesje RPM (RTG)

470 502

567 904

471 812

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 500 156

2 154 971

1 853 584

błękitne certyfikaty

35 592

39 751

47 368

sesje RPM (RTG)

33 413

36 323

34 452

TP na RPM (RTG)

2 179

3 428

12 916

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

20 974

9 725

14 393

sesje RPM (RTG)

18 209

9 528

14 264

TP na RPM (RTG)

2 765

197

129

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

6 515 395

2 900 952

4 604 480

OZE

6 515 395

2 900 952

4 604 480

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl