Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

W październiku miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot, jak i terminowym. W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc.

 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh, co oznacza wzrost o 70,7 proc. w stosunku do października 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 458,76 zł/MWh i jest to spadek o 72,03 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

 

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2023 r. transakcje o wolumenie 10 465 822 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 208,91 zł/MWh i jest o 30,81 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

 

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2023 r. na poziomie 1 234 262 MWh, co stanowi spadek r/r o 1,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 47,03 zł/MWh i jest to spadek o 19,21 zł/MWh względem września 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w październiku 2023 r. o 32,6 proc. r/r, do poziomu 7 674 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 075,30 zł/toe, co oznacza spadek względem września br. o 4,33 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w październiku 2023 r. 3 259 015 MWh, co oznacza wzrost o 2,3 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 24,66 zł/MWh i stanowi to wzrost o 8,13 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

13 721 898

13 086 615

8 038 795

RDB (RTG)

338 019

287 805

160 238

RDN (RTG)

5 261 424

5 158 678

2 405 140

RTPE (OTF)

8 122 455

7 640 132

5 473 417

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

10 465 822

10 639 384

10 375 035

RDBg (RTG)

354 518

169 122

381 325

RDNg (RTG)

1 085 491

914 472

1 826 489

RTPG (OTF)

9 025 813

9 555 790

8 167 221

Prawa majątkowe

dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

1 234 262

1 614 520

1 256 234

zielone certyfikaty

1 194 707

1 570 630

1 227 993

sesje RPM (RTG)

329 547

325 956

341 171

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

865 160

1 244 674

886 822

błękitne certyfikaty

39 555

43 890

28 241

sesje RPM (RTG)

25 915

31 868

22 954

TP na RPM (RTG)

13 640

12 022

5 287

Prawa majątkowe

dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

7 674

7 483

5 789

sesje RPM (RTG)

7 672

7 481

5 789

TP na RPM (RTG)

2

2

0

Gwarancje pochodzenia

energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

3 259 015

1 584 740

3 187 241

OZE

3 259 015

1 584 740

3 187 241

kogeneracja

0

0

0

 

Źródło: tge.pl