Breaking news
Zapraszamy do współpracy w 2024 r.! Po więcej informacji skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2023 r. 147 462 826 MWh, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022. Wolumen na rynku spot wzrósł rok do roku o 91,4 proc., do rekordowych 63 216 208 MWh.

 

Energia elektryczna

Podsumowanie 2023 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2023 r. 147 462 826 MWh, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022. Wolumen na rynku spot wzrósł o 91,4 proc. r/r, do rekordowych 63 216 208 MWh. Rekordowe były zarówno obroty na Rynku Dnia Bieżącego (4 820 355 MWh, wzrost o 143,8 proc.), jak i na Rynku Dnia Następnego (58 395 853 MWh, wzrost o 88,1 proc.). Na rynku terminowym (RTPE) obroty osiągnęły poziom 84 246 618 MWh, co stanowi spadek o 22,2 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2023 na poziomie 533,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 262,55 zł/MWh względem roku 2022. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w całym 2023 r. 642,19 zł/MWh i jest to spadek o 467,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-23 w roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2023 r. 14 491 105 MWh, co oznacza wzrost o 27,9 proc. w stosunku do grudnia 2022 r. Grudzień przyniósł m.in. drugi najwyższy miesięczny wolumen obrotu RDB, wynoszący 521 874 MWh (wzrost r/r o 21,6 proc.). Aż 26,6 proc. obrotów miesięcznych stanowiły transakcje dla dostawy w dniu 31 grudnia – 138 783,6 MWh. 31 grudnia stanowi odtąd nowy rekordowy wolumen dobowy RDB i zarazem drugi w historii tego rynku dzień dostawy (po 9 sierpnia 2023 r.), dla którego obroty przekroczyły 100 GWh.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2023 r. na poziomie 376,53 zł/MWh i jest to spadek o 95,10 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem także najniższa cena miesięczna od czerwca roku 2021. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w grudniu 2023 r. 491,72 zł/MWh, co stanowi spadek o 54,68 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada 2023 r.

 

Gaz ziemny

Podsumowanie 2023 r.

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2023 r. 133 100 018 MWh, co oznacza spadek o 6,0 proc. w stosunku do roku 2022. Obroty na rynku spot ukształtowały się na poziomie 18 235 816 MWh (spadek o 19,7 proc.), natomiast na rynku terminowym (RTPG) osiągnęły wartość 114 864 202 MWh (spadek o 3,4 proc.). W zakresie rynku spot wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 14 865 537 MWh (spadek o 17,4 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu – 3 370 279 MWh (spadek o 28,4 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2023 r. 213,94 zł/MWh, co oznacza spadek o 333,85 zł/MWh względem roku 2022. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) ukształtowała się w roku 2023 na poziomie 267,65 zł/MWh, czyli o 278,73 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-23 w roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2023 r. transakcje o wolumenie 11 963 178 MWh, co oznacza spadek r/r o 31,7 proc.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 175,68 zł/MWh i jest to spadek o 35,69 zł/MWh względem listopada 2023 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w grudniu 2023 r. 182,33 zł/MWh, czyli o 46,13 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie 2023 r.

 

Prawa majątkowe

Podsumowanie 2023 r.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE ukształtował się w ubiegłym roku na poziomie 19 687 093 MWh (spadek r/r o 20,5 proc.). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2023 r. dla instrumentu PMOZE_A 158,18 zł/MWh, czyli o 33,62 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2022. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2023 osiągnął wartość 110 390 toe, co oznacza wzrost r/r o 12,7 proc. Średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 121,48 zł/toe – o 162,75 zł/toe mniej niż w roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w grudniu 2023 r. na poziomie 1 394 116 MWh, co stanowi spadek r/r o 27,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 60,29 zł/MWh i oznacza to spadek o 5,75 zł/MWh względem listopada 2023 r. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2023 r. o 14,0 proc. r/r, do poziomu 10 155 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 097,47 zł/toe – wzrost względem listopada 2023 r. o 32,61 zł/toe.

 

Gwarancje pochodzenia

Podsumowanie 2023 r.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2023 r. wolumen 42 344 447 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia, a zarazem wzrost o 1,1 proc. w stosunku do roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

W grudniu 2023 r. wolumen obrotu gwarancjami ukształtował się na poziomie 2 259 484 MWh, co stanowi spadek o 57,2 proc. względem grudnia roku 2022. Średnia ważona cena wyniosła 22,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,60 zł/MWh w stosunku do listopada 2023 r.

 

Podsumowanie działalności TGE w grudniu 2023 r.

Energia elektryczna

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

14 491 105

14 144 500

11 327 116

RDB (RTG)

521 874

266 195

429 187

RDN (RTG)

5 385 891

5 980 902

3 006 479

RTPE (OTF)

8 583 340

7 897 403

7 891 449

Gaz ziemny

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

11 963 178

16 867 591

17 522 469

RDBg (RTG)

314 053

334 944

456 338

RDNg (RTG)

1 574 232

2 353 080

2 212 824

RTPG (OTF)

10 074 893

14 179 567

14 853 307

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

1 394 116

1 026 248

1 925 898

zielone certyfikaty

1 359 098

991 227

1 903 177

sesje RPM (RTG)

323 681

353 462

557 352

sesje RTPM (OTF)

0

0

0

TP na RPM (RTG)

1 035 416

637 766

1 345 825

błękitne certyfikaty

35 018

35 020

22 721

sesje RPM (RTG)

22 332

20 260

19 341

TP na RPM (RTG)

12 686

14 760

3 380

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe)

Wolumen w miesiącu poprzednim (toe)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe)

RAZEM

10 155

7 555

11 801

sesje RPM (RTG)

9 394

7 553

11 787

TP na RPM (RTG)

761

2

14

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh)

Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)

Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)

RAZEM

2 259 484

1 694 189

5 283 285

OZE

2 259 484

1 694 189

5 283 285

kogeneracja

0

0

0

Źródło: tge.pl